Fylkesutvalget vil ha kryss-løsning på Bråstein

 Flertallet i fylkesutvalget fremmer innsigelse til detaljreguleringsplanen for E39 på strekningen Figgjo-Osli.

 

I flertallsvedtaket (DOCX, 16 kB) (Ap, H, Sp, KrF, MDG, Sv, FNB og V) blir det sagt at de helst skulle hatt traséen i den vedtatte kommunedelplanen.

«Rogaland fylkeskommune er kritisk til detaljreguleringsplan for E39 på delstrekningen Figgjo–Osli ettersom det innebærer valg av annen trasé enn den som ligger i vedtatt kommunedelplan. Ny trasé medfører økt omdisponering av matjord og mangler plassering av kryss for tilkobling av tverrforbindelsen. Rogaland fylkeskommunes primære ønske er å få økte rammer til prosjektet slik at trasé fra kommunedelplanen kan vedtas og anbefaler at det jobbes for det», heter det i vedtaket.

Planforslaget som er ute til høring er uten tilkobling til framtidig tverrforbindelse til fylkesvei 505.

Fylkesutvalget vedtok å fremme innsigelsen til den framlagte detaljreguleringsplan på grunn av manglende plassering av kryss.

Men flertallet i fylkesutvalget holder døra på gløtt.

«Innsigelsen kan frafalles dersom det sikres etablering av påkjøringsramper til ny E39 når tverrforbindelsen fra Foss-Eikeland til Bråstein kommer, og finansiering av disse er i tråd med prosjektets eksisterende fordeling mellom bompenger og statlige midler», heter det i vedtaket.

Tom Kalsås poengterte i debatten at det er viktig å ikke forsinke prosjektet.

– Samtidig er det viktig at vi ikke tar ut viktige element, som forbindelsen til framtidig tverrforbindelse til Jæren. Vi har ikke lyst å risikere at vi tar ut krysset av E39-prosjektet nå og at det ikke er penger når tverrforbindelsen en gang kommer.