Rampen i Hillevåg blir stengt ut august måned.

Denne veka blir Torvmyrveien i Randaberg meir fargerik. Ein kilometer av vegen er oppgradert, og langs halvparten av strekninga har fylkeskommunen bygt sykkelfelt som er skilt frå fortau og køyrebane med kantstein, ei såkalla dansk sykkelløysing. Kommunen er først i Rogaland med ei slik løysing.

 Rogaland fylkeskommune har gitt åtte lokale entreprenørar kontraktar for vegarbeid.

I månadene framover kan haugesundarar glede seg over litt meir fargar i dei elles grå undergangane under den store rundkøyringa på Raglamyr.

 Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge nye veier i Åkra sentrum.


 Endeleg er øya landfast. Fylkesordførar Marianne Chesak får æra av å klippe snora på Helgøy.

 De kommende to ukene blir det støyende arbeid i Stavanger og Sandnes.

Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge kollektivtrasé mellom Jåttå og Ullandhaug på anbod. Prosjektet er ein del av Bymiljøpakken.

 Rogaland fylkeskommune bruker 114,7 millionar kroner på asfaltarbeid og merking av fylkesvegane i 2022.

 Nye SUS skal stå ferdig i 2024. Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge og fornye vegen inn til sjukehuset frå Kristine Bonnevies vei.

Til toppen