Torvmyrveien skal oppgraderes. Fra slutten av oktober blir det anleggsarbeid i veibanen, noe som betyr at ett av feltene blir delvis stengt. Alle skal komme fram, men trafikken blir regulert med trafikklys.

  Fin-innstilte nasar snusar seg fram til restar av sprengstoff i Frafjordtunnelen.

 Den 3,2 kilometer lange gang- og sykkelveien mellom Solbakk og Grønevoll er ferdig i juni 2023.


 

 Flertallet i fylkesutvalget bevilger 40 millioner kroner til reguleringsarbeid og prosjektavklaring for nye bompengepakker på Haugalandet.

    

 1. september overtok Risa AS ansvaret med å drifte og vedlikeholde fylkesveier i kontraktene for Indre Ryfylke og Høgsfjord.

Med venstresvingfelt mot Foren og rundkjøring mellom Heigreveien og Asheimveien skal det bli tryggere både for dem som går, sykler og kjører bil.  

 

Oppgraderingen av tunnelen mellom Frafjord og Gilja blir lyst ut en av de nærmeste dagene.

 Jenny Eriksen er storfornøyd med den nye gang- og sykkelveien fra Skudenes til Kyrkjeleite.

Fylkeskommunen er denne uka representert på konferansen North West i Ålesund.

Den 2,6 kilometer lange gang- og sykkelveien langs fylkesvei 547 åpner offisielt fredag 3. september.

Til toppen