Opprinnelig skulle arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelvei i Torvmyrveien vært ferdig i slutten av oktober, men nå blir alt ferdig til skolestart. 

  Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg markerte  starten av arbeidet i Veakrossen  13. januar.

 I fjor mista seks personar livet i trafikken i Rogaland, mot fem i 2020. Totalt omkom 87 personar på norske vegar.

 Flertallet i fylkestinget har vedtatt å jobbe videre med nye bompengepakker på Haugalandet.

- Tunnelsikkerhet har vært et tema som har engasjert oss i Rogaland gjennom mange år. Derfor er det flott at det kommer et studium som øker kompetansen på feltet og gjør tunnelene våre tryggere å ferdes i.

Første spadestikk er tatt i forvandlingen av den trafikerte gata. De kommende to årene blir preget av anleggsarbeid. — Bruk buss, sykle og gå, oppfordrer prosjektleder Cato Severinsen.

 Den lokale entreprenøren har lavest anbud og er i full gang med arbeidet over nyttår.

Krysset mellom Heigreveien og Asheimveien i Sandnes er blitt til rundkjøring. Tirsdag 7. desember markerer fylkesordfører Marianne Chesak og ordfører Stanley Wirak at prosjektet er ferdig. 

 BJ Mydland AS driver for tida med arbeid på vegne av Rogaland fylkeskommune langs Austrumdalsvegen i Bjerkreim.

 Rogaland fylkeskommune og entreprenør Bjarne Nordtveit AS samarbeider for å lære opp skoleelever.

Til toppen