Arbeidet med å bygge ny rundkøyring og ny veg mellom sentrum, Engvegen og Tostemvegen i Åkra kan starte. Denne veka signerte Rogaland fylkeskommune kontrakt med Bertelsen & Garpestad as.

Fylkeskommunen er ferdig med Bussveien mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet.

To brøytemaskiner brøyter Lyseveien mot hverandre. På bildet har de nesten nådd fram til hverandre

Fv. 4224 Lyseveien vinterstenges onsdag 30. november kl. 12 for sesongen. Agder fylkeskommune og Verneområdestyret for Setesdal-Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har i år inngått avtale om når Lyseveien skal åpnes og stenges.

Det blir støyande asfaltarbeid to netter i Henrik Ibsens gate i Stavanger og to netter på Grannessletta fra mandag kveld, 21. november

Oppgraderingsarbeidet i Frafjordtunnelen skulle opprinnelig vært ferdig i oktober. Nå trenger entreprenøren trolig ut året for å komme i mål.

Rogaland fylkeskommune har laget forslag til reguleringsplan for ny vei til Risøy. Planforslaget behandles av politikerne i Utvalg for plan og miljø i Haugesund kommune 24. november.

en veldig kort bru med en bil som kjører over

Rogaland fylkeskommune ventar på at nye Skadsem bru skal bli godkjent av Veidirektoratet. I slutten av veka blir ei beredskapsbru set ut. Brua ligg på fylkesveg 4480 i Klepp kommune.

Ordførar Stanley Wirak fekk i dag æra av å markere oppstarten på Bussveien gjennom sentrum. Det gjorde han i ein av gravemaskinane til entreprenøren. 

mann i gule arbeidskær måler betongpeler

På byggeplassen på Ullandhaug høres stemmer på mange språk. Men i dag er det italiensk som dominerer. Matteo Battistin og Gabriele Sabatini fra firmaet Dolomiti Rocce er i full gang med å vise entreprenør Bjelland As og anleggsarbeiderne i Rogaland fylkeskommune hvordan jetpeling fungerer. For fylkeskommunen er dette en ny metode.

Ein av dei to entreprenørane som leverte tilbod på å bygge nye vegar i Åkra sentrum klagar på tildelinga, og har kravd såkalla mellombels åtgjerd då klaga blei avvist. Sør-Rogaland tingrett treng minst ein månad på å behandle saka.

Til toppen