Stenger Vika bru 11. april for å sette inn mellombels bru

11. april til 4. mai stenger Rogaland fylkeskommune Vika bru på fylkesveg 4678 i  Hjelmeland kommune. Brua skal bytast ut med ei mellombels bru.  

Stenger Skadsem bru onsdag 22. mars for å bygge ny bru

Skadsem bru blir heilt stengt frå onsdag 22. mars til 14. april. Ei bru, som blei sett inn mellombels, blir fjerna 23. mars, og så startar arbeidde med å armere og støype ny bru. Brua ligg på fylkesveg 4480 i Klepp kommune.

Fortsatt aktuelt å forlenge Haugalandspakken

Fylkeskommunen jobber videre med en søknad til Stortinget om å forlenge Haugalandspakken, selv om Karmøy kommunestyre stemte mot forlengelse 13. februar.

Vestlandsrådet: Klimaendringar krev meir vegpengar

Klimaendringar med enda meir nedbør med både flaum og skred som resultat, krev at vi intensiverer arbeidet med vegvedlikehald. No må vi få meir pengar frå statleg hald, seier dei tre fylkesordførarane i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Lysregulering på Varden bru 6. februar til 12. februar

På Varden bru fv. 44 mellom Brusand og Ogna, går Rogaland fylkeskommune i gang med å bygge ein betongkant mot køyrebanen.

Feira betre veg mellom Knapphus og Sandeid

Fredag 3. februar klokka 13–15 var det offisiell markering av at arbeidet med fornying av fylkesveg 46 Knapphus – Sandeid er ferdig.  

Stenger Jernbaneveien for å bygge Bussveien i Sandnes

Bussveien skal gå gjennom Sandnes sentrum. Arbeidet har allerede startet i nærheten av Ruten, og torsdag 2. februar blir Jernbaneveien stengt.

Til tider stengt veg ved Iglatjørntunnelen

Rogaland fylkeskommune er i gang med å sikre fjellsida vest for Iglatjørntunnelen på fv. 46 ved Ropeid. Løyse blokker blir bolta og noko lausmasse blir reinska ned. Arbeidet vil ta omtrent fire veker, ut februar månad.

River Håvåsen bru

Utbyggingen av Karmsundgata går inn i en ny fase, og mandag 30. januar klokken 21.00 starter arbeidet med å ta bort Håvåsen bru. Elever ved Håvåsen og Lillesund skole får da ny midlertidig skolevei.

Egersund bru stenger i tre timar torsdag 26. januar

Rogaland fylkeskommune stenger Egersund bru torsdag 26. januar frå klokka 09.00–12.00. Brua blir heilt stengt i denne perioden.

Til toppen