Arbeidet for en trygg og inkluderende russetid

Oppdraget som fylkeskommunal tiltaksgruppe er å styrke det arbeidet skoleeier gjør for at elevene i videregående skole skal ha det trygt på skolen, være trygge i klassen og ha et best mulig læringsmiljø.

Sentral tiltaksgruppe  

Gruppen består av: Russen selv gjennom representanter fra ungdommens fylkesråd og elevorganisasjonen.

Kommunene ved sine SLT- koordinatorer, politi, skolene (rådgivere i seksjon skole, rektorer og andre som skolene har utpekt), mobbeombudene, elev- og lærlingeombud, PPT, kommunikasjon og utdanningsforbundet. 

Høringsuttalelse januar 2023

Rogaland fylkeskommune leverer en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet, sammen med de andre fylkeskommunene. Denne blir behandlet i fylkesutvalget i 24. januar 2023. Politikerne gir et tydelig uttrykk for at det er ønskelig med sentrale føringer for å sette rammer for en ny feiring. Høringsuttalelsen hadde som vedlegg uttalelser fra Ungdommens fylkesråd, fylkesstyre i Elevorganisasjonen i Rogaland og fylkets sentralstyre for russepresidentene. 

Sentralstyre oktober 2022

Etablering av fylkeskommunen sitt sentralstyre, som består av åtte russepresidenter fra skoler fra nord til sør i fylket. Disse presidentene er med å veilede den sentrale tiltaksgruppen i arbeidet for en trygg og inkluderende russetid.

Gruppe mennesker rundt et bord. Foto - Klikk for stort bilde

 

RRR samling – oktober 2022

Samling med russepresidenter, rektorer og russeansvarlige på skolene i sør og i nord. Vi startet med en workshop, der elevene skulle skrive på en post it-lapp, hva forbinder med ordet russ og ordet russefeiring. Alle lappene ble hengt på en vegg, slik alle fikk se.

Russepresidentene ønsket å sende ut en undersøkelse til alle avgangselever, slik de kunne kartlegge hva russen gruer og gleder seg til på sin skole. Dette var inspirert av ombudene i Viken.

Jenter henger gule lapper på veggen. Foto - Klikk for stort bilde

 

Informasjonsmateriell september 2022

Kommunikasjon i Rogaland fylkeskommune lager en «Samtaleguide for foreldre» i samarbeid med psykolog i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og en presentasjon til bruk på høstens foreldremøter. Denne bli også delt nasjonalt. 

Arendalsuka, sommeren 2022

En ny og annerledes avgangsfeiring blir fokuset på et debattmøte under Arendalsuka i august 2022 og det bli i etterkant etablert en samarbeidsgruppe som arbeider for et større nasjonalt press overfor myndighetene. 

Evaluering og ny strategi vår 2022 

Den sentrale tiltaksgruppen arbeider etter to spor: Det kortsiktige arbeidet har som mål å følge opp årets russefeiring gjennom å støtte skolen, russestyrene og foreldre for en best mulig feiring det aktuelle skoleåret. 

Det langsiktige arbeidet har som mål å bidra til en endring av feiringen til en avgangsmarkering som inkluderer alle elever og reduseres i omfang ev. flyttes. 

Lokalt nettverk etablert 

Samlinger for skolene, politikontakter, SLT og andre inviterte. Skolene deles i regionale grupper og nettverket har som mål å dele erfaringer og tiltak som gjør russefeiringen mer trygg og inkluderende. Nettverket møtes ofte i vårhalvåret for å kunne støtte hverandre i arbeidet rundt russen. 

Digitale samlinger mellom fylkesordfører og russen 2020

Tema om en trygg og inkluderende russetid og koronaregelverk. 

Digitale samlinger mellom fylkesopplæringssjefen og russepresidentene 2020

 Hovedfokus på en trygg og inkluderende russetid og også problemstillinger omkring lovverk og koronareguleringer 

Digitalt foreldremøte 2020

Digital sending rettet mot foreldre. Mobbeombud, politi, SLT og en rektor presenterer ulike erfaringer og bekymringer knyttet til en annerledes russetid. 

Opprettet i 2020

Tiltaksgruppen blir opprettet og har som mandat: Å forme og følge opp en strategi for russeferieringen i Rogaland. 

Oppdraget som fylkeskommunal tiltaksgruppe er å styrke det arbeidet skoleeier gjør for at elevene i videregående skole skal ha det trygt på skolen, være trygge i klassen og ha et best mulig læringsmiljø. 

Til toppen