Strykemerker skal gi tryggere russetid

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med russepresidentene, laget strykemerker til russen i Rogaland. Kampanjen er en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid.

Mann og dame står ved strykebrett. - Klikk for stort bildeMads Riveland, stryker på merkene sammen med fylkesordfører, Marianne Chesak.

– Jeg synes strykemerkene ble veldig fine. Det synes hele russestyret mitt. Dessuten har det vært spennende å få være med på designprosessen, sier russepresident på Sola videregående skole, Emma Sijamhodzic Sandbæk.

Dame med strykejern. - Klikk for stort bildeRussepresident på Sola videregående skole, Emma Sijamhodzic Sandbæk, stryker på merkene på russedressen.

Som en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid, har Emma og de andre russepresidentene i Rogaland vært med på å utvikle strykemerker til russen. Håpet er at flest mulig av årets russ skal stryke merkene på russedressene sine.

En trygg og inkluderende russetid

– Russetiden skal være en velfortjent og morsom feiring, men vi vet at den dessverre kan virke ekskluderende på mange. Derfor samarbeider Rogaland fylkeskommune med både russen, politiet og konfliktrådenes SLT-koordinatorer blant andre, sier fylkesordfører, Marianne Chesak.

Sammen jobber alle disse med å kartlegge utfordringer knyttet til russefeiringen og bidra til at den blir en positiv opplevelse for flest mulig. Tanken er at en feiring som er trygg og inkluderende, også bidrar til et godt skolemiljø.

Strykemerkene er en del av arbeidet for å skape trygghet og inkludering i russetiden.

QR-kode på russedressen

Russen får utdelt to strykemerker. Det ene har budskap om en trygg russetid og består av en QR-kode som leder russen inn på nettsiden til Rogaland fylkeskommune. Her russen finner informasjon om hvem som kan hjelpe om de skulle havne i en vanskelig situasjon.

Her er lenken til QR-koden som er på strykemerke

Det andre strykemerke skal bidra til inkludering, og har fått budskapet «Rogalandsrussen 2023». Målet er å styrke samholdet blant russen på skolene i Rogaland, på tvers av grupper.

– QR-koden gir russen en trygghetsfølelse. Dersom du havner i en krisesituasjon og glemmer alt du kan, da er det greit å kunne skanne koden og få opp den hjelpen man trenger, sier russepresidenten.

(Artikkelen fortsetter under bilde)

Flere mennesker i et rom. - Klikk for stort bildeDet var flere russ på Sola videregående skole som ville stryke på de nye merkene.

Vil endre russetiden

Den sentrale tiltaksgruppen (se faktaboks) arbeider både kortsiktig og langsiktig. I år har gruppen som mål å følge opp russefeiringen gjennom å støtte skolen, russestyrene og foreldre for en best mulig feiring. På lang sikt er målet å bidra til en endring av feiringen til en avgangsmarkering som inkluderer alle elever og reduseres i omfang eller eventuelt flyttes til etter eksamen.

– Målet er å oppnå en felles avgangsfeiring, som inkluderer alle elever, uavhengig av utdanningsprogram, kulturell tilhørighet, økonomi, religion, funksjonsmangfold og/eller seksuell identitet, sier rådgiver i Rogaland fylkeskommune og leder for tiltaksgruppen, Hilde Blesvik og fortsetter:

– På sikt ser vi for oss en feiring som avgrenses i tid, som gjør at ungdommen ikke risikerer å sitte igjen med psykososiale-, økonomiske vansker eller et rulleblad.

Strykemerker - Klikk for stort bildeSlik ser strykemerkene ut.

Om STG

Sentral tiltaksgruppe (STG) ble etablert i Rogaland i 2019. STG består av medlemmer fra 

medlemmer fra fylkets opplæringsavdeling, politiet, konfliktrådenes SLT-koordinatorer (som samordner rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge), elever, russ, rektorer, PPT, kommunikasjonsavdelingen og mobbeombudet.