Gjennomføre og vurdere prøver

Prøvenemnda har ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere prøver. Hva innebærer dette?

Veileder til prøvenemnd

Utskrivbar kort veileder til prøvenemnder som gjennomfører fagprøver.

Veileder for prøvenemnder (PDF, 521 kB)
 

Innkalling til fagprøve

Mal for innkalling til fagprøve, og et vedlegg med viktig informasjon til kandidaten som må sendes med innkallingen.

Innkalling til fag-, svenne- og kompetanseprøve (DOCX, 7 MB)

Vedlegg innkalling til fagprøve - Viktig informasjon til deg som skal ha fagprøve (PDF, 166 kB)
 

Planlegge prøven

Gjennomføre prøven

Vurdere prøven

Alle prøver skal vurderes objektivt og rettferdig. Det er derfor viktig at du bruker vurderingskriteriene i faget ditt. 

Vurderingskriterier

Kommunisere resultatet

Både prøveleder og prøvemedlem skal være tilstede når kandidaten får resultatet. Kandidaten kan få karakteren:

  • Bestått meget godt
  • Bestått 
  • Ikke-bestått

Det er viktig å begrunne resultatet. Hvis kandidaten får ikke-bestått bør du forklare hva kandidaten kan forbedre til neste gang. 

Prøveprotokoll

Det er viktig at du sender inn prøveprotokollen så raskt som mulig etter prøven. Prøveprotokollen skal signeres av både prøveleder og prøvemedlem. 

Husk at kandidaten ikke får dokumentasjon fra oss før vi har mottatt prøveprotokollen. Reiseregningen din kan heller ikke behandles før vi får prøveprotokollen.

Last ned vedleggspakke som inkluderer Erklæring ved fag-, svenne-, kompetanse eller praksisbrevprøve og tilleggsprotokoll. (PDF, 425 kB)