Lærling - hovedmodell

En lærling er en fagarbeider under utdanning. Du får opplæring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeidslivet. Normalmodellen er to år i skole og to år i bedrift som lærling.

Hva er en lærling?

Som lærling får du verdifull erfaring fra arbeidslivet samtidig som du er under utdanning. Du får opplæring i læreplanen i faget av erfarne instruktører. Vi skiller mellom:

Hvordan får jeg læreplass?

Fristen for å søke læreplass i Vigo er 1.mars. Alle kan søke læreplass, men har du ikke rett til videregående opplæring er du ikke garantert en læreplass eller et annet tilbud. Det er derfor viktig at du også søker direkte til lærebedrifter og opplæringskontor.

Slik får du læreplass

Lærekontrakt og arbeidsavtale

Når du er lærling skal du ha en godkjent lærekontrakt. Lærebedriften din oppretter kontrakten i Vigobedrift og sender den elektronisk til oss. Når vi har behandlet kontrakten sendes den til elektronisk signering. Du vil da få et varsel fra Posten om signering. Det er viktig at du signerer innen fristen. 

Du skal også ha en arbeidsavtale som regulerer blant annet arbeidstid og lønn. Arbeidsavtalen skal legges som vedlegg til kontrakten. Husk at det kun er lærlinger over 21 år som inngår en lærekontrakt med full opplæring i bedrift som skal ha prøvetid. 

Som lærling har du de samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften din. 

Rogaland fylkeskommune har bestemt at minimums kontraktstid for lærlinger er 6 måneder.

Oppfølging og veiledning

Som lærling skal du få opplæring i hele læreplanen i faget. Opplæringen blir gitt av instruktører og faglig ledere i bedriften din. Husk at du også har rett til å bruke PPT og oppfølgingstjenesten.

Nasjonale læreplaner

Intern opplæringsplan

Alle lærebedrifter skal ha en intern opplæringsplan som viser hvilke arbeidsoppgaver du skal jobbe med, når arbeidsoppgavene skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig. Det er viktig at den interne opplæringsplanen viser til kompetansemål i læreplanen. Noen lærebedrifter/opplæringskontor har elektronisk opplæringsplan.

Halvårssamtale

Alle lærlinger har rett til halvårssamtale sammen med faglig leder og/eller instruktør. Halvårssamtalen er viktig for at du skal utvikle deg videre. Samtalen gir også et godt grunnlag for å planlegge videre opplæring.

Den interne opplæringsplanen brukes som utgangspunkt for samtalen, men det kan også være lurt å snakke om trivsel, fravær, arbeidsoppgaver og motivasjon.

Oppmelding til prøve

Lærebedriften din sender oppmelding til prøve elektronisk i Vigobedrift. Hvis det er behov for tilrettelegging, skal søknaden helst sendes i god tid før oppmeldingen. 

Det er viktig at du får forbedrede deg godt før fag- eller svenneprøven. Legg en plan sammen med lærebedriften din.