Krav til teori før fag- eller svenneprøven

For å gå opp til en fag- eller svenneprøve må all nødvendig teori være bestått. Hvilke krav det stilles til teori kommer an på hvilken lærekontrakt du har. Hvis du mangler fellesfag får du tilbud om undervisning fra lærlingskolen.

Krav til teori

Du vil få et brev fra oss med oversikt over manglende teori. Det vil også komme frem på lærekontrakten din. Det er viktig at du legger en plan for hvordan du skal bestå manglende teori sammen med lærebedriften din. Du vil først få vitnemål når all teori er bestått. Det samme gjelder fag- eller svennebrevet ditt.

Programfag

Lærling - vanlig løp


Alle programfag må være bestått.

I noen fag er det krav om teorieksamen på Vg3-nivå.

Lærling - full opplæring i bedrift

Teorieksamen på vg3 nivå må være bestått. 

I noen fag er det krav om flere eksamener.

Fagbrev på jobb


Teorieksamen på vg3 nivå må være bestått. 

I noen fag er det krav om flere eksamener.

Fellesfag

Lærling - vanlig løp


Du kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag. 

Fristen for å bestå manglende teori er to år.

Lærling - full opplæring i bedrift

Du kan ha karakteren 1 i inntil to fellesfag. Det gis fritak i kroppsøving. 

Fristen for å bestå manglende teori er to år.

Fagbrev på jobb


Ikke krav til fellesfag.

Lærlingskolen

Hvis du mangler fellesfag, får du tilbud om undervisning fra lærlingskolen. Etter at lærekontrakten er godkjent vil du få et brev fra lærlingskolen med nærmere informasjon.

Du er selv ansvarlig for å forberede deg til eksamen i programfag. Noen opplæringskontor tilbyr ulike kurs. 

Hvor får jeg tatt eksamen?

Du melder opp til eksamen hos privatistkontoret vårt. Her får du informasjon om søknadsfrister, priser og andre nyttige tips.

Meld deg opp til eksamen

 

Søknad om fritak fra bestått kravet i inntil to fellesfag for lærlinger


Se vedlagt skjema for søking om fritak fra kravet om bestått i fellesfag (PDF, 229 kB)

Ta kontakt med Fagopplæringen