Hvordan foregår fag- eller svenneprøven?

Er du snart ferdig med læretiden? Eller har sendt oppmelding til prøve som praksiskandidat? Da er det på tide å forberede seg til fag- eller svenneprøven.

Hvordan sender jeg oppmelding til prøve?

Det er lærebedriften din som sender oppmelding til prøve i Vigobedrift. Når oppmeldingen er godkjent sendes den til prøvenemnda i faget. Lærebedriften og prøvenemnda avtaler et passende tidspunkt for å gjennomføre prøven. Du må møte på tidspunktet som er avtalt.

Hvis du er praksiskandidat må du selv sende oppmelding til prøve. Husk at du også må skaffe prøvested.

Hvordan ser prøven ut?

Det er viktig at du har jobbet med alle kompetansemålene i læreplanen. Du kan nemlig testes i hele læreplanen i faget. Det er prøvenemnda som lager prøven, men lærebedriften din kan komme med forslag til oppgave.

Nasjonale læreplaner

Fag- eller svenneprøven skal være et praktisk arbeid og består av fire deler:
 

Hvor lenge varer prøven?

Prøven må tas innenfor tidsrammen som er oppgitt i læreplanen. Dette vil variere fra fag til fag. Prøvenemnda vil gi nærmere informasjon når du blir innkalt til prøve.