Ny lærekontrakt

Har du funnet en person du ønsker å tilby læreplass? Ta kontakt med opplæringskontoret ditt hvis du er medlem. Opplæringskontoret vil hjelpe deg videre. Er du selvstendig lærebedrift, oppretter du selv kontrakten i Vigobedrift.

Det skal inngås en lærekontrakt mellom lærlingen og lærebedriften, jf. opplæringsloven § 4-5. Kontrakten må godkjennes av fylkeskommunen for at kontrakten skal bli gyldig. En lærling er beskyttet innenfor rammene av opplæringsloven fra og med dato for godkjent lærekontrakt.    

Slik går du frem

 • Bedriften din må opprette en lærekontrakt i Vigobedrift
 • Allsidig, dokumentert praksis i tilknytning til det aktuelle lærefaget, kan gi kortere læretid. Arbeidsattest med følgende opplysninger må legges ved lærekontrakten:
  - startdato og sluttdato for arbeidsforhold
  - stillingsprosent, evt. antall timer/måneder
  - stillingsbeskrivelse
  - beskrivelse av arbeidsoppgaver
  Forslag til arbeidsattest (PDF, 69 kB) 
  Vi gjør oppmerksom på at timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler ikke er godkjent dokumentasjon.
 • Hvis kandidaten har tidligere praksis i faget, kan dette gi kortere læretid. Dokumentasjon må legges ved lærekontrakten
 • Legg ved kopi av arbeidsavtalen
 • Husk å sjekke at både lærling, faglig leder og ansvarlig leder har riktig kontaktinformasjon
 • Lærekontrakten sendes digitalt til oss. Vi sjekker blant annet teori og praksis.
 • Vi sender kontrakten til digital signering via Bankid/MinId. Det er viktig at lærlingen, faglig leder og ansvarlig leder signerer innen fristen. Vanligvis er fristen 14 dager.

Rogaland fylkeskommune har bestemt at relevant praksis som skal godskrives på lærekontrakt
skal foreligge ved kontraktinngåelse. Bare i helt spesielle tilfeller kan godskriving gis etter denne tid, men da innenfor 3 måneder etter kontrakts godkjenning.

For å sikre lærlingens stillingsvern, har Rogaland fylkeskommune satt en frist på å motta lærekontrakter til behandling senest to måneder etter læretidsstart. For lærekontrakter mottatt etter fristen, vil start dato for læreforholdet bli justert i forhold til når kontrakter er gjort kjent for fylkeskommunen.  Allsidig og relevant yrkespraksis kan godskrives etter forskrift til opplæringsloven § 11-12.

Ta kontakt med oss hvis du skal opprette en fagbrev på jobb kontrakt eller en opplæringskontrakt.

Mer informasjon om Vigobedrift