Spesielt om eksamensordning i matematikk

Utdanningsdirektoratet har innført krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy for alle eksamener i matematikk. Endringene betyr at du må ta med deg din egen bærbare datamaskin med påkrevd programvare til eksamen for å kunne besvare eksamensoppgaven.

Oversikt over krav til digitale verktøy etter eksamenskode

Eksamen i matematikk studieforberedende

​Eksamen i matematikk yrkesfag


Gjennomføring av del 2 av eksamen
Det kreves bruk av datamaskinen under del 2 av eksamen i matematikk. Du kan skrive hele besvarelsen i et tekstdokument, f.eks. Word. Vi anbefaler derfor at du kopierer f.eks. GeoGebra-filer eller regneark inn i tekstdokumentet ditt. Når du skal levere besvarelsen din, får du tilgang til å laste opp denne via et elektronisk system med brukernavn og passord

www.udir.no kan du laste ned tidligere gitte eksamensoppgaver. Oppgavene er passordbeskyttet. Passordet er: Eksamen