Friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024

Rogaland fylkeskommune begynte i 2014 arbeidet med å revidere Fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern (FINK) fra 2004. Siden den gangen har mye endret seg, ikke bare innenfor planens fagfelt, men også fylkeskommunens oppgaver har endret seg. En revisjon av den gamle FINK planen har derfor vært etterspurt.

Vedtatt i 2017. 

Revisjon av fylkesdelplan fra 2004

I forbindelse med revisjonen har planen fått nytt navn, Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024. Dette fordi flere av temaene fra FINK planen, som idrett og kulturvern idag ivaretas gjennom andre regionale planer og fordi ny lovgivning som naturmangfoldsloven gir fylkeskommunen ansvar innen for naturforvaltningen.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning ble sendt på høring i november 2016, med høringsfrist 28. februar 2017. Det kom inn mange gjennomarbeidet og konstruktive innspill til planen.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 

Planen ble vedtatt i 2017. 

Last ned planen. FILEN ER FOR STOR 

 

Til toppen