Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024

Vedtatt i 2017.

Rogaland fylkeskommune begynte i 2014 arbeidet med å revidere Fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern (FINK) fra 2004. Siden den gangen har mye endret seg, ikke bare innenfor planens fagfelt, men også fylkeskommunens oppgaver har endret seg. En revisjon av den gamle FINK planen har derfor vært etterspurt.

I forbindelse med revisjonen har planen fått nytt navn, Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024. Dette fordi flere av temaene fra FINK planen, som idrett og kulturvern idag ivaretas gjennom andre regionale planer og fordi ny lovgivning som naturmangfoldsloven gir fylkeskommunen ansvar innen for naturforvaltningen.

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning ble sendt på høring i november 2016, med høringsfrist 28. februar 2017. Det kom inn mange gjennomarbeidet og konstruktive innspill til planen. Rogaland fylkeskommune er takknemmelig for de mange innspill. 

Dokumenter

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 (PDF, 33 MB)