Kompetanseutvikling innen yrkesfag

Tilskuddsordning til kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen

Denne statlige ordningen gjør at fylkeskommunene selv kan prioritere og planlegge kompetanseutvikling lokalt, ut fra behovene til lærebedrifter og skoler. I Rogaland er fagnettverkene i videregående skole og forumet Helhetlig fag- og yrkesopplæring (HFY) viktige arenaer for kompetanseutvikling.  

Ordningen må ses i sammenheng med Fagfornyelsen og skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling med utgangspunkt i lokale behov, gjennom samarbeid med arbeidslivet.

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er:

  • Yrkesfaglærere i videregående skole
  • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
  • Prøvenemndsmedlemmer

Flere detaljer om tilskuddsordningen finnes hos Utdanningsdirektoratet.

Under finner du informasjon om de forskjellige kategoriene i ordningen, kontaktinformasjon og søknadsskjemaer.