Handlingsplan – fremme psykisk helse og forebygge selvmord 2021-2028

Handlingsplanen "Våg å bry deg" er en intern handlingsplan for Rogaland fylkeskommune som skoleeier og som arbeidsgiver, og skal bidra til å fremme psykisk helse og forebygge selvmord. Hovedmålgruppene er elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, samt ansatte i Rogaland fylkeskommune.

Les handlingsplanen