Bakgrunn med forskningsresultater

Omfattende forskningsanalyser gjennomført av Senter for Innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger og NORCE) ligger til grunn for utvikling av den nye nærings- og innovasjonsstrategien i Rogaland.

Fylkestinget vedtok i april 2019 at det skal utarbeides en ny nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland, basert på metodikken smart spesialisering.

«Innovasjon for bærekraftig verdiskapning» ble i desember 2019 vedtatt som visjon. «Rogaland forenkler og samskaper løsninger for fremtiden» er strategiens mål. 

  • Våren 2020 ble det gjennomført en rekke arbeidsmøter med totalt 180 representanter fra privat og offentlig sektor på ulike steder i fylket.
  • I september 2020 legges strategien ut til offentlig høring. Alle som vil, kan være med å utforme strategien og delta med innspill i dokumentet. Perioden for samskriving foregår fram til 1. oktober.
  • Nærings- og innovasjonsstrategien behandles i fylkestinget i desember 2020. 

Analyser av næringslivet i Rogaland

Senter for Innovasjonsforskning (Universitetet i Stavanger og NORCE) har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjennomført analyser av næringslivet i fylket. Analysene identifiserer områder hvor Rogaland har gode forutsetninger for å lykkes, med utgangspunkt i hvilken næringsstruktur og kompetanse vi allerede har i regionen.

Resultater fra analyser for smart spesialisering Rogaland 

Hva er smart spesialisering?

  • Smart spesialisering er et verktøy utviklet av EU for regioner som tidligere ikke har hatt tradisjon for å drive med innovasjons- og næringsutvikling.
  • Alle regioner i EU som utarbeider en strategi for smart spesialisering i samsvar med metoden, får midler fra EUs strukturfond til å gjennomføre sine prioriteringer.
  • Norske fylker som velger å bruke metoden, får ikke økonomisk støtte til arbeidet, men vil i større grad kunne bli foretrukket som partnere i større prosjekter finansiert av EU.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) oppfordrer fylkeskommunene til å bruke metoden og har derfor utarbeidet en veileder spesielt tilpasset det norske regionale forvaltningsnivået.
  • Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi, basert på metoden strategi spesialisering, vil være fylkeskommunens nye styringsdokument for nærings- og innovasjonspolitikk. Den skal erstatte Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020.
  • Strategien vil også handle om fylkets utdanningspolitikk, matpolitikk, energipolitikk, reiselivspolitikk og forskningspolitikk.