Strategi for små vannkraftverk 2014-2020

Vedtatt i 2014.

Strategidokumentet gir oversikt over dagens situasjonen innen utbygging og utvikling av småkraftverk i Rogaland.

Dokumentet er også et bidrag til å styrke det faglige grunnlaget for vurdering av søknader om konsesjon for små vannkraftverk. For offentlige myndigheter og utbyggere innebærer det økt forutsigbarhet til høring, og behandling av konsesjonssaker. 

Fylkeskommunens ansvarsområde     

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er konsesjonsmyndighet for de fleste småkraftverk. Fylkeskommunen har myndighet til å fatte vedtak om konsesjon for mini- og mikrokraftverk opp til 1 MW utenfor verna vassdrag. Erfaring viser at regionalplaner bør utarbeides med grunnlag i plan- og bygningsloven, der fylkeskommunen selv har faglig myndighet. Arbeidet ble derfor ikke sluttført gjennom en regionalplan, men som et strategidokument.

Dokumenter