Regionalplan for grønn industri

Planen skal bidra til at utviklingen av grønn industri skjer med et regionalt perspektiv og balanseres mot andre interesser og viktige samfunnsmål i Rogaland.