Over 1,5 millioner kroner til tettstedsutvikling

Jenter på tur på en strand - Klikk for stort bildeUlike prosjekter som skal gjøre tettsteder og lokalsamfunn i fylket vårt mer levende og attraktivt for innbyggerne har fått over 1,5 millioner kroner i økonomisk støtte.

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle attraktive tettsteder i Rogaland, som stimulere til utvikling av levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettstedssentre. Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer er et av de fire hovedsatsingsområdene i Utviklingsplan for Rogaland.

Eksempler på dette kan være tilrettelegging for:

  • Mer variert boligstruktur/konsentrert bebyggelse.
  • Attraktive offentlige byrom og møteplasser.
  • Gjenbruk av tomme sentrumslokaler.
  • Nye løsninger for gående og syklende.
  • Samlokalisering av funksjoner og fortetting
  • Ivaretakelse av historiske kvaliteter og identitetsskapende elementer.

Tildelt støtte i 2022

Tilskudd til attraktive tettsteder
Søker Sted Sum i kroner
Lund kommune Moi 150 000
Røvær Øyting Røvær 61 875
Sauda kommune Sauda 200 000
Gjesdal kommune Ålgård 180 000
Hjelmeland kommune Hjelmeland 215 000
KAP v/Henrik Lundberg Rogaland 200 000
Sokndal kommune Hauge i Dalane 175 000
Åbøbyens venner Sauda 50 000
Nedstrand bygdeutval Nedstrand 120 000
Kristen Rønnevik Haugesund 195 000

Tilskuddsordningen ble behandlet i Regional-, kultur- og næringsutvalget 24. mars.