Et felles løft for attraktive tettsteder

Fire jenter bader i elv - Klikk for stort bildeDet gode liv i tettstedene, her fra Sogndalstrand i Sokndal kommune. Øyvind Nesvåg Det skal bli enda mer attraktivt å bo i distriktene i fylket vårt. Ti millioner kroner skal gi et felles løft for kommunene som er med i tettstedsprosjektet.

Attraktive tettsteder er viktige for å opprettholde bosettingen i mindre sentrale kommuner. Nærhet til naturen er en viktig kvalitet for innbyggerne, men det er også viktig at attraktive tettsteder tilbyr møteplasser, tjenester og opplevelser. Det påvirker tettstedene våre når veier legges om eller når båtruter endres. Netthandel kan være både en trussel og en mulighet for eksisterende butikker, og hjørnesteinsbedrifter har oppturer og nedturer i takt med konjunktursvingninger.

– Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som samfunnsutvikler og ønsker med dette prosjektet å legge til rette for et felles løft for utvikling av attraktive tettsteder i distriktene. Vi ønsker å bidra til å styrke livskvalitet, bosetting, sysselsetting og verdiskapning i de kommunene som er invitert til å delta i prosjektet, sier Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland.

Ti kommuner deltar

Seks kommuner er invitert til å delta i prosjektet: Bjerkreim, Bokn, Kvitsøy, Sokndal, Suldal og Utsira. I tillegg deltar de fire kommunene som allerede er med fra pilotfasen: Hjelmeland, Lund, Sauda og Vindafjord.

Tettstedsprosjektet tar sikte på å:

  • mobilisere distriktskommuner til å jobbe med tettstedsutvikling
  • bidra til at distriktskommuner får styrket sin kompetanse og kapasitet til å gjennomføre konkret tettstedsutviklingsarbeid 
  • utvikle og utprøve nye måter å jobbe på
  • lære og dele ny kunnskap og erfaringer
  • samordne og koordinere fylkeskommunens innsats mot distriktskommuner 

Ti millioner til prosjektet

Det er satt av ti millioner kroner til prosjektet i 2021-2024. På fylkestingsmøtet 16. juni vedtok fylkestinget retningslinjer for disponering av midlene og for tildeling av tilskudd.

– Arbeidet er allerede godt i gang, og det er gjennomført flere samlinger med kommunene i løpet av våren. Nå arbeider flere av kommunene aktivt med spennende prosjekter for stedsutvikling og forbereder søknader om tilskudd til å gjennomføre de ulike prosjektene, sier leder for tettstedsprosjektet Paal Kloster.