1,6 millioner kroner til stedsutvikling

10 prosjekter som skal gjøre tettsteder og lokalsamfunn i regionen mer levende og attraktive får økonomisk støtte. 

Båthavn. Foto - Klikk for stort bilde

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) vedtok 30. mars tildeling av støtte til stedsutvikling. 

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettsted. Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer er et av de fire hovedsatsingsområdene i Utviklingsplan for Rogaland. Tiltak skal bidra til utvikling av tettstedssentre i tråd med prinsippene i de regionale areal- og transportplanene. 

Tilskudd til stedsutvikling

Et av prosjektene som mottar støtte er tilknyttet Veveriet i Ålgård sentrum. Bygningen rommer blant annet bibliotek, publikumsmottak, kafé, kulturskole og helsestasjon for ungdom. Støtte gis for å øke kvaliteten på uterommene ved å innpasse mer kunst i planene for uterommene, og for å gjennomføre verksteder for ungdom.

Tilskudd til stedsutvikling 2023
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Ryfylke IKS Attraktive Ryfylke 200 000
Hjelmeland kommune Lokal kulturarv og handtverktradisjon som reiskap i tettstadsuvviklinga 70 000
Sauda kommune DIVE-analyse for Sauda sentrum 250 000
Stavanger turistforening Planarbeid hummerparker, Kvitsøy 200 000
Haugesund kommune Stedsutvikling bydel Bleikemyr 50 000
Pådriv Hillevåg Næringsutvikling Hillevåg 85 000
Sandnes kommune Mulighetsstudie og overordnet plan Gamlatorget med tilgrensende gater og byrom 250 000
Gjesdal kommune Transformasjon av uterom Veveriet 250 000
Vindafjord kommune Framtidas nærbutikk, Vikebygd 250 000
Totalt 1 605 000

Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland 

Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland (tettstedsprosjektet) er et av tiltakene for å nå målene i Utviklingsplan for Rogaland (Regional planstrategi 2021-2024). Formålet med prosjektet er å bidra til attraktive tettsteder i distriktene, herunder økt livskvalitet og til å styrke bosetting, sysselsetting og verdiskaping. Kvitsøy kommune fikk innvilget sin søknad om tilskudd til prosjektet. 

Tilskudd attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland 2023
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Kvitsøy kommune Kultursentrum Grøningen 2.0 180 000