Klimatilpasningsforum

Klimatilpasningsforumet er en samlende møteplass for alle som har ansvar for og interesse for klimatilpasning i Rogaland, og opprettes i 2022. Samhandling og erfaringsdeling for mer kunnskapsutvikling innen klimatilpasning vil stå i sentrum. Det blir tilrettelagt for både fysiske samlinger og digital dialog. 

Opprettelse i 2022

Klimatilpasningsforumet opprettes i løpet av 2022. 

Første fysiske samling er planlagt i desember.

Det er også opprettet en teams-gruppe for fortløpende digital dialog. Her kan alle interesserte få tilgang - send epost til elin.valand@rogfk.no. 

Formål

Forumet skal bidra til større grad av erfaringsutveksling, idèmyldring, kunnskapsheving og innovasjon innen arbeid med klimatilpasning i Rogaland. Kontakt og samarbeid med andre lokale, regionale, nasjonale og internasjonale nettverk er aktuelt og ønskelig. 

Hvem kan delta?

Forumet er åpent for alle offentlige og private aktører i Rogaland som har ansvar eller interesse for klimatilpasning; offentlig forvaltning, næringsinteresser, forskning- og utdanningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.

Hvis du ønsker mer informasjon, så inviterer vi deg til å ta kontakt. 

Bakgrunn

Regionalplan for klimatilpasning

Nettverk for klimatilpasning

Til toppen