Vågen videregående skole Miljøfyrtårnsertifisert

Fire personer står på scene med blått scenelys - Klikk for stort bildeFra venstre: varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli, driftsleder ved Vågen vgs Agnar Mikalsen, klimakoordinator i Rogaland fylkeskommune Elizabeth Austdal Paulen og fungerende rektor ved Vågen vgs Lars Tore Helgeland. Vågen videregående skole er en av tolv skoler i Rogaland som nå kan kalle seg Miljøfyrtårn. Dermed er nær halvparten av fylkets videregående skoler Miljøfyrtårnsertifisert.

Varaordfører i Sandnes Pål Morten Borgli med Miljøfyrtårndiplomet i hendene - Klikk for stort bildeVaraordfører i Sandnes Pål Morten Borgli delte ut Miljøfyrtårndiplomet.Markering ble lagt til avslutningssamlingen for skolens ansatte den 17. juni. Der ble det synlige diplomet på Miljøfyrtånstatusen overrakt av varaordfører i Sandnes kommune, Pål Morten Borgli. Han trakk frem det viktige arbeidet med å involvere og samarbeide med de unge om miljø og bærekraft.

Fungerende rektor Lars Tore Helgeland mottok diplomet på vegne av skolen. Arbeidet med sertifiseringen er ledet av driftsleder ved Vågen videregående, Agnar Mikalsen, sammen med Rektor Bente Jelsa.

Arbeidet har vært omfattende, ettersom Vågen videregående skole består av flere virksomheter i samme bygg. Det har vært nødvendig med flere avklaringer med Stiftelsen Miljøfyrtårn underveis for å få alt på plass. Skolen ble sertifisert i januar i år, men på grunn av pandemien har utdelingen blitt utsatt slik at alle kunne samles til en felles markering.

Rogaland fylkeskommunes sentraladministrasjon ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2018, sammen med to pilotskoler. I dag er det tolv videregående skoler i Rogaland som er miljøsertifisert, og den siste puljen er nå under sertifisering.

Miljøsertifiseringen skal bidra til å øke oppmerksomhet og kunnskap om utslipp fra egen drift, og innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.