Karmsund videregående skole Miljøfyrtårnsertifisert

Karmsund videregående skole er en av 14 skoler i Rogaland som nå kan kalle seg Miljøfyrtårn.

Har du et prosjekt du ønsker støtte til?

Nå kan du søke tilskudd til aktiviteter og prosjekter innen tema som friluftsliv, stedsutvikling, vannforvaltning, klimaomstilling, natur og miljø.

Heidrast for strandrydding

Ståle Pedersen har rydda nær åtte tonn søppel frå Haugalandskysten i år. For dette er eldsjela frå Karmøy tildelt Miljøprisen 2022.  

Et stort skritt for bedre vannmiljø

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har godkjent Rogalands vannforvaltningsplan. Planen legger opp til en rekke ambisiøse miljømål som vil bedre vannmiljøet i hele fylket.

Hvem fortjener Miljøprisen 2022?

  Vet du om noen som har gjort en særskilt innsats for natur og miljø i Rogaland? Da kan du nominere dem til fylkeskommunens Miljøpris.  

Vågen videregående skole Miljøfyrtårnsertifisert

  Vågen videregående skole er en av tolv skoler i Rogaland som nå kan kalle seg Miljøfyrtårn. Dermed er nær halvparten av fylkets videregående skoler Miljøfyrtårnsertifisert.

Stor interesse for fiske- og vassdragsseminar

Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland arrangerte 7. april 2022 fiske- og vassdragsseminar med 125 deltakere.

Klimagassregnskap gir bedre utslippsoversikt

Reduksjon av klimagassutslipp er en av de viktigste oppgavene vi står overfor. Klimaregnskapet skal gi oss oversikt og kunnskap til å ta de riktige klimavalgene i årene som kommer.

Stort engasjement for bedre vannmiljø

18 ulike prosjekter får tilsammen 1,7 millioner kroner i støtte til miljøforbedrende tiltak i Rogalands elver og vassdrag.

Tilskudd til klimaomstilling og natur- og miljøtiltak

Ulike prosjekter som blant annet skal jobbe for å øke bruken av solenergi, redusere klimagasser, sikre bedre overvannshåndtering og kartlegge naturverdier har fått økonomisk støtte.

Til toppen