Aktuelt natur, klima og miljø - Rogaland fylkeskommune
Vinnere av fotokonkurransen klimaendringer i Rogaland

Her er vinnerne av fotokonkurransen klimaendringer i Rogaland. 14 år gamle Martin Espe fra Nærbø fikk både 1. og 2. plass med sine to bilder i kategorien Lavutslippssamfunnet.

Personer på tur i Egersund kikker på elva

Onsdag 10. juni ble vannområdeutvalg (VOU) i Dalane konstituert og Trine Salvesen Røyneberg er ansatt som ny vannområdekoorinator.

Håelva i Hå kommune sett fra luften

Rogaland fylkeskommune, Stavanger Turistforening og Klimapartnere Rogaland samarbeider om felles fotokonkurranse. Målet er å øke oppmerksomheten rundt konsekvensene av klimaendringer i Rogaland og vise hvilke tiltak vi alle kan bidra med for å gjøre en forskjell.

Vannmiljø med fjell og trær i bakgrunnen

 Mange nordmenn tar rent vann som en selvfølge, men i flere elver og vatn i Rogaland er dette en stor utfordring. I dag fordelte fylkesutvalget 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bedre vannkvaliteten i fylket.

Flyfoto av sjø og jorde

Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020 – 2050 har som mål å «sikre et bærekraftig samfunn som er godt forberedt på, og tilpasset, klimaendringene». Nå er planen lagt ut på høring og du kan bidra med dine innspill fram til 5. august!

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

Magnus Søyland får prisen for sitt årelange engasjement med forvaltningen og skjøtselen av kystlyngheiene i Sør-Rogaland.

Til toppen