To jenter står og kikker utover en fjord

Vet du om noen som har gjort en særskilt innsats for natur og miljø i Rogaland? Da kan du nominere dem til fylkeskommunens Miljøpris.

Fire personer står på scene med blått scenelys

 Vågen videregående skole er en av tolv skoler i Rogaland som nå kan kalle seg Miljøfyrtårn. Dermed er nær halvparten av fylkets videregående skoler Miljøfyrtårnsertifisert.

Elv gjennom norsk fjellandskap

Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland arrangerte 7. april 2022 fiske- og vassdragsseminar med 125 deltakere.

Skilt med slagord mot klimagasser

Reduksjon av klimagassutslipp er en av de viktigste oppgavene vi står overfor. Klimaregnskapet skal gi oss oversikt og kunnskap til å ta de riktige klimavalgene i årene som kommer.

To svaner svømmer på blikkstille vann

18 ulike prosjekter får tilsammen 1,7 millioner kroner i støtte til miljøforbedrende tiltak i Rogalands elver og vassdrag.

Solceller på taket av en stor låvebygning

Ulike prosjekter som blant annet skal jobbe for å øke bruken av solenergi, redusere klimagasser, sikre bedre overvannshåndtering og kartlegge naturverdier har fått økonomisk støtte.

Elever hopper og jubler

 For andre året på rad var skoler i Rogaland med i NM i klima. Vågen videregående skole ble den nest beste skolen i landet.

Samarbeidsprosjektet for å redde sjøørretens eksistens i Rogaland er tildelt fylkeskommunens miljøvernpris 2021.

Store forbedringspotensial, men også lyspunkter preger fylkeshusets klima- og miljørapport for 2020.

Sommerfugl i blomstereng

Dei to tilskotsordningane for klimaomstilling og natur- og miljøtiltak har resterande middel som no blir lyst ut i ein ny søknadsomgang.

Til toppen