Sommerfugl i blomstereng

Dei to tilskotsordningane for klimaomstilling og natur- og miljøtiltak har resterande middel som no blir lyst ut i ein ny søknadsomgang.

Håelvas utløp ved Håtangen sett fra lufta

Hele 40 prosjekter har søkt om støtte til ulike vannmiljøtiltak i Rogaland. Svært mange av søknadene var sterke og godt begrunnede. Lista måtte derfor legges ekstra høyt for å skille ut de beste prosjektene.

Grafikk - 22 skoler fra Rogaland deltar i NM i klima

Nær 12 000 elever i Rogaland skal konkurrere om å bli norgesmestere i klima. Tirsdag 26. januar starter NM i klima, der elever fra tre fylker deltar i konkurransen. Målet er å spare mest mulig CO2-ekvivalenter per skole og få elevenes sterke klimaengasjement ut i hverdagen.

 Klimapartnere har landert et nytt verktøy for grønn næringsutvikling, «Den grønne løsningsbanken».

Vinnere av fotokonkurransen klimaendringer i Rogaland

Her er vinnerne av fotokonkurransen klimaendringer i Rogaland. 14 år gamle Martin Espe fra Nærbø fikk både 1. og 2. plass med sine to bilder i kategorien Lavutslippssamfunnet.

Personer på tur i Egersund kikker på elva

Onsdag 10. juni ble vannområdeutvalg (VOU) i Dalane konstituert og Trine Salvesen Røyneberg er ansatt som ny vannområdekoorinator.

Vannmiljø med fjell og trær i bakgrunnen

 Mange nordmenn tar rent vann som en selvfølge, men i flere elver og vatn i Rogaland er dette en stor utfordring. I dag fordelte fylkesutvalget 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bedre vannkvaliteten i fylket.

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

Magnus Søyland får prisen for sitt årelange engasjement med forvaltningen og skjøtselen av kystlyngheiene i Sør-Rogaland.

Til toppen