Miljøfyrtårn - Rogaland fylkeskommune

Miljøfyrtårn

Rogaland fylkeskommune er Miljøfyrtårn Solveig Ege Tengesdal mottar sertifisering av Bjørg Tysdal Moe - Klikk for stort bildeI 2018 tok dåverande fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (t.v) og klimakoordinator i Rogaland fylkeskommune Tara Botnen Holm (t.h) imot Miljøfyrtårndiplomet av varaordfører i Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe (midten).

Rogaland fylkeskommune er Miljøfyrtårn. Det inneberer at me driv systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen.

Ein miljøsertifisering skal bidra til auka merksemd og kunnskap om utsleppa til drifta, og vere eit viktig verktøy for å redusere utsleppa i fylkeskommunen framover.

Stiftelsen Miljøfyrtårn driftar sertifikatordninga, og er Noreg sin mest nytta sertifikat for verksemder. Miljøfyrtårn er den fyrste nasjonale ordninga i Europa som er anerkjend av EU.

I 2018 vart sentraladministrasjonen miljøsertifisert som eit Miljøfyrtårn. For å få sertifikatet som Miljøfyrtårn må ein gjennom ei miljøsertifisering. Miljøsertifisering handlar om å gjer ei miljøkartlegging innafor gitte kriteria; systemkrav, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp. Samt fylle ut ein klima- og miljørapport, som skal utarbeidast årleg etter sertifisering.

Til toppen