Satsing på helse, turisme og profilering får støtte

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster tester en løsning som skal motivere de eldre til å holde seg spreke i sitt eget hjem - Klikk for stort bildeHelseklyngen Norwegian Smart Care Cluster tester en løsning som skal motivere de eldre til å holde seg spreke i sitt eget hjem. Jofrid Åsland, Norwegian Smart Care Cluster Regionalt næringsfond  gir 250 000 kroner til hver av de fire prosjektene i regi av Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, Lysefjorden Utvikling, Magma Geopark og Ryfylke IKS. 

Regionalt næringsfonds overordnede mål er å være et virkemiddel overfor kommuner og regioner i Rogaland. Fondet skal stimulere til næringsutvikling og bærekraftig verdiskaping i tråd med nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Tilskudd fra fondet skal bidra til økt

  • kompetanse
  • omstilling og endringsvilje
  • koordinering og samarbeid

Behandler søknader fortløpende

Regionalt næringsfond har en total budsjettramme på 3,6 millioner kroner i 2022 med løpende søknadsfrist. Rogaland fylkeskommune har tidligere i år gitt 100 000 kroner i tilskudd fra regionalt næringsfond til hver av de to prosjektene Tech-hub Jæren (forprosjekt) og Dalanemodellen (andre år). Tilskudd over 100 000 vedtas av Regional-, kultur og næringsutvalget. 24. mars vedtok utvalget følgende fordeling: 

Regionalt næringsfond 2022 mars
Søker Innhold Tildelt støtte
Magma Geopark Næringsaktiviteter i tilknytning til Gloppedalsura, Bjerkreims turistfyrtårn i Unesco 2030 250 000
Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster Etablering av felles nasjonalt selskap med to andre helseklynger i Norge 250 000
Ryfylke IKS v/ Ryfylkealliansen Systematisk synleggjering av næringsliv og moglegheiter i Ryfylke, andre år 250 000
Lysefjorden Utvikling Etablering av tverrkommunal aktivitetsarena, sykkelruten Lysefjordruta 250 000

Helsesatsing

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har som formål å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne. I tillegg er kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse og omsorgstjenester sentralt i klyngens prosjekter. NSCC har over 270 medlemmer fra hele landet og skal nå etablere et nytt nasjonalt selskap sammen med de to helseklyngene Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech. Sammen skal de bygge et nasjonalt senter for utvikling og testing av helseløsninger med ambisjoner om å bli et ledende globalt test- og innovasjonssenter for fremtidens helseteknologi og tjenester. Samarbeidet skal også bidra til en felles søknad om å bli med i et internasjonalt helse konsortium.

Reiselivssatsing

Lysefjord Utvikling planlegger å tilrettelegge for en 250 kilometer lang sykkelrute rundt Lysefjorden og vil gå innom kommunene Sandnes, Strand, Hjelmeland, Sirdal og Gjesdal. Realiseringen av dette prosjektet er et spleiselag mellom Lysefjorden utvikling, nevnte kommuner og fylkeskommunene Agder og Rogaland. Prosjektet tar sikte på en etablering av selve sykkelruta i løpet av 2022, inkludert skilting og kartlegging av videre næringsutviklingspotensial i regionen.

Magma Geopark ønsker i samarbeid med kommunene Bjerkreim og Gjesdal, grunneiere, fylkesmannen i Rogaland og andre partnere å tilrettelegge Gloppedalsura bedre for turister. Gloppedalsura ligger mellom Byrkjedalstunet og Vikeså og er den mektigste steinura i Rogaland, og blant de største i Nord-Europa. Bjerkreim har valgt Gloppedalsura som et av sine fire turistfyrtårn og ønsker flere tilbud til turistene i området i og rundt ura.

Profilering av Ryfylke

Ryfylke IKS og Ryfylkealliansen fortsetter sitt arbeid for å få flere til å arbeide og bosette seg i regionen. Ryfylkealliansen består av 170 medlemmer fra både næringsliv, organisasjoner, videregående skoler, kulturaktører og kommunene Suldal, Sauda, Hjelmeland, Strand, Sandnes og Stavanger. Dette er andre året prosjektet får støtte fra Regionalt næringsfond. Gjennom TV-sendinger, filmer og digitale virkemidler presenteres hva hele Ryfylke har å tilby.

Til toppen