Rogaland biogassnettverk etablert

– Gi gass, Rogaland! I kampen for klimaet må vi ta i bruk alle bærekraftige løsninger, og biogass kan være spesielt godt egnet for Rogaland.  

Det sa fylkesordfører Marianne Chesak under den digitale åpningen av Rogaland

Fylkesordfører Marianne Chesak under den digitale åpningen av Rogaland biogassnettverk

  biogassnettverk 19. februar. Over 130 biogassinteresserte i regionen deltok. Blant tilhørerne var både råstoffleverandører, gassmottakere, bygge-bransjen, rådgivning, slakteri, politikere, offentlig ansatte og andre biogassinteresserte.

 

– Innovasjon og utvikling skjer i samarbeid med andre, og når vi møtes finner vi de beste løsningene, sa Chesak som samtidig utfordrer biogassinitiativene i regionen til å bli mer synlige. Dette er noe biogassnettverket vil bidra til.

Stor interesse for biogass

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å være en nøytral støttespiller for de regionale biogassinitiativene for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Interessen for biogass er stor, da over 130 logget seg på Teams for å høre de fem biogassinitiativene i regionen presentere seg.

Nettverket skal legge til rette for samarbeid via ulike møteplasser og samarbeidsplattformer, da nyskaping og utvikling skjer der ulik kompetanse møtes. Vi vil legge til rette for at samarbeidsparter skal kunne finne hverandre for å dra nytte av hverandre der det er hensiktsmessig uten at det går på bekostning av kommersielle interesser. Dialogmøter, temamøter, FAQ-tjeneste samt digital plattform skal bidra til å spre og bygge kunnskap, og dette i tillegg til Facebook-side skal gjøre biogassatsningen i regionen mer synlig.

Et gode for Rogalandslandbruket

Helga Hellesø - Klikk for stort bilde

Rogaland er et viktig matfylke, og skal vi opprettholde – og helst øke – matproduksjonen og verdiskapningen, må vi ta vare på og utvikle det vi har i dag.   

– Biogassatsningen kan bidra i den grad vi finner løsninger på bioresten, noe som vil lette på utfordringene med spredeareal. Man får en biorest tilpasset behovet på gården og kan redusere mineralgjødselinnkjøp. Dette kan i sin tur gi bedre lønnsomhet, samt bedre vannkvalitet og bidra positivt til klimaregnskapet i landbruket, sier prosjektleder Helga Hellesø.

Fem biogassinitiativ i regionen

Årdal Bio AS ble etablert i 2008, og vurderer i dag hvordan fiskeslam og husdyrgjødsel kan kombineres med utgangspunkt i slam fra Årdal Aqua AS.

Bioenergi Finnøy A/S ble etablert 2009, og skal produsere biogass og CO2 med utgangspunkt i husdyrgjødsel på øyene.

Biovind AS er eid av Fatland, Nortura og private investorer i Vindafjord, som planlegger anlegg i Ølen Næringspark. 

Den Magiske Fabrikken Jæren AS er et samarbeid mellom Tine, Nortura, gasselskapet Air Liquide og Greve Biogass som planlegger et stort anlegg på Jæren.

Biogass Konsortium AS, Jæren Biotek AS, Jæren Biogass AS og Jæren Biopark AS har ulike roller i et større samarbeid. Jæren Biopark AS er et samarbeid mellom IVAR, Lyse og FKRA som går sammen for å etablere biogassproduksjon på IVAR sitt anlegg på Grødaland i Hå. I samarbeid med Jæren Biotek AS og Jæren Biogass AS har utstyr og prosess blitt testet, samt forskning på og utvikling av bioresten.

Rogaland Fylkeskommune er initiativtager og eier av prosjektet. Styringsgruppen består av:

  • Hilde Uppstad, Rogaland Fylkeskommune
  • Karin Hansen, Hå kommune
  • Peter Wilmann, Klepp kommune
  • Silke Ullrich, Stavanger kommune
  • Ivar Tore Hetland, Time kommune
  • Anne Sofie Sandvik, Vindafjord kommune
  • Geir Skadberg, Statsforvaltaren

Helga Hellesø, daglig leder i Rogaland Landbrukspark, er engasjert som prosjektleder.

Nasjonal og internasjonal støtte

Arbeidet blir finansiert av Rogaland fylkeskommune, og er en del av satsningsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018 - 2030», samt Miljødirektoratets Klimasatsordning og støtte fra Interreg-prosjektet Circular North Sea Regions – Improving Governance for the Circular Economy (Cirs-NSR).

EU-samarbeid

Circular North Sea Regions – Improving Governance for the Circular Economy (Circ-NSR) er et tre-årig prosjekt som startet opp 1. februar 2020. Rogaland fylkeskommune deltar i prosjektet sammen med partnere fra Danmark (leder), Sverige, Belgia, Nederland og Tyskland.

– Måten vi i Rogaland har valgt å implementere bioøkonomi­strategien på, og hvordan eksterne aktører er med på et felles løft, er dermed gjenstand for forskning. Underveis i prosjektet skal pilotene lære av hverandre. Håpet er at metoden vil føre til en varig bevisstgjøring om bioøkonomi og sirkulærøkonomi, sier seniorrådgiver Hilde Uppstad i Rogaland fylkeskommune

Det nyetablerte biogassnettverket har over 100 deltagere, og ønsker flere med.

Meld din interesse

Følg Rogaland biogassnettverk på Facebook