Izwan fikk Innovasjonsprisen

UiS-studenten Izwan bin Ahmad er tildelt årets innovasjonspris for masterstudenter i Rogaland.

Prisvinner og fylkesordfører - Klikk for stort bilde

Innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland ble i fylkestinget 25. oktober delt ut for tredje gang. Målet med prisen er å få flere studenter til å velge problemstillinger som kan resultere i innovative løsninger som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.

Prisen deles ut til en mastergradsstudent som gjennom sin masteroppgave har vist stor grad av innovasjon i sitt prosjekt, eller til en student som har kombinert kjente elementer på en ny og innovativ måte. Innovasjonen må bidra til minst ett av FNs bærekraftsmål.

Høy innovasjonsgrad

Vinneren av Innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland 2022 er Izwan bin Ahmad ved institutt for maskin, bygg og materialteknologi ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Izwan bin Ahmad fikk prisen for sin masteroppgave om emnet "Optimalisering av strømkabelkonfigurasjon for flytende havvindturbiner". Oppgaven ble skrevet under veiledning av Muk Chen Ong og Anja Schnepf.

Juryen mener at Ahmads masteroppgave støtter opp under FNs bærekraftsmål ‘ren energi til alle’ og ‘industri, innovasjon og infrastruktur’.

– Juryen har lagt vekt på at årets vinner har høy innovasjonsgrad og har utviklet verktøy som bidrar til å løse viktige og dagsaktuelle utfordringer i samfunnet på en nyskapende måte, sier fylkesordfører Marianne Chesak under prisutdelingen i fylkestinget.

Tilbyr en ny løsning

Oppgaven vurderes av juryen til å være innovativ fordi den tilbyr en ny løsning på en allerede eksisterende utfordring. I dag er offshore vindturbiner festet i havbunnen med et fundament. I Ahmads oppgave foreslås en løsning hvor kabler blir knyttet mellom de ulike havvindmøllene. Konseptet resulterer i reduksjon av materialforbruk, kortere overføringsavstand, mindre tap av elektrisitet og ikke minst mindre klimaavtrykk og skåning av havbunnen. Vedlikehold vil også være enklere, da man ikke må helt ned til havbunnen for å gjøre vedlikehold.

Studenter fra Universitet i Stavanger, Høgskolen på Vestlandet, VID og BI ble invitert til å fremme masteroppgaver som kandidater til prisen. Det ble fremmet åtte oppgaver, samtlige fra Universitet i Stavanger.

Innovasjonsprisen er på 30 000 kroner.

 Juryen 2022 har bestått av følgende medlemmer:

  • Rune Dahl Fitjar, UiS, leder av juryen
  • Geir Kåre Resaland, HVL
  • Anna Rebecca Solevåg, VID i Rogaland
  • Ragnhild Wiik, BI Stavanger
  • Ole Jørgen Engelsvoll, Validé