Inviterer til biogassnettverk

Helga Hellesø - Klikk for stort bilde

Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et biogassnettverk i regionen og inviterer nå alle intereserte til å delta i nettverket. 

I Rogaland ligger forholdene spesielt godt til rette for produksjon av biogass, særlig fra husdyrgjødsel. Derfor bør vi kunne bidra til å nå regjeringens mål om å produsere biogass av minst 30 % av all husdyrgjødsel. Eksisterende gassledningsinfrastruktur og store mengder husdyrgjødsel er blant våre fortrinn. Samtidig er landbruket i Rogaland spesielt utsatt hvis ny gjødselvareforskrift med strengere krav til spredeareal blir innført.

Skal støtte biogassiniativene

Formålet med Rogaland biogassnettverk er å støtte biogassinitiativene i Rogaland for å redusere klimagassutslipp og styrke landbruket som næring. Bærekraftige løsninger for økt verdiskaping i landbruket er viktig for Rogaland som landbruks- og matregion.

Det å finne gode løsninger for bioresten er nøkkelen til suksess, og nettverket ønsker å legge til rette for samarbeid som kan bidra til nye prosesser og produkter.

Rogaland biogassnettverk skal:

 • etablere en digital samarbeidsplattform
 • etablere en Facebook-side med relevant informasjon for alle interesserte
 • invitere til dialogmøter med idéverksted
 • arrangere temamøter med relevante faglige tema
 • etablere en FAQ-tjeneste der alle kan stille spørsmål via nettverket
 • hjelpe bedrifter med å søke midler

Målet er å:

 • bistå aktører som ønsker å etablere biogassrelatert virksomhet i Rogaland
 • avdekke mulighetene og hindringene for etablering av biogassanlegg
 • bidra til at aktører finner samarbeidspartnere de kan dra nytte av
 • være et verktøy for kunnskapsspredning og kunnskapsbygging for alle aktører på fagområdet, og se Rogaland i en nasjonal og internasjonal sammenheng
 • bidra til at satsingen på biogass i Rogaland blir mer synlig
 • være en pådriver for å skaffe mer kunnskap om håndtering av biorest som er spesielt utfordrende for Rogaland
 • være en nøytral støttespiller

Fra det offentlige er kommunene Hå, Klepp, Stavanger og Vindafjord, samt Fylkesmannen i Rogaland med på satsingen. Lokalt er NIBIO Særheim i gang med et stort samarbeidsprosjekt, MAFIGOLD, mellom landbruks- og fiskerinæringen, der målet blant annet er å utnytte bioresten til salgbare produkter.

Helga Hellesø, daglig leder i Rogaland Landbrukspark, er ansatt som prosjektleder for Rogaland biogassnettverk.

Rogaland biogassnettverk er finansiert av Rogaland fylkeskommune som en del av satsingsområdet avfall som ressurs og økt bruk av restråstoff i «Strategi for bioøkonomi 2018-2030». Arbeidet er også støttet av Miljødirektoratets Klimasatsordning.

Her kan du melde deg inn i Rogaland biogassnettverk