Forskningsfondet lyser ut syv millioner

Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut syv millioner kroner til hovedprosjekt i regionale innovasjonsprosjekter. Søknadsfrist er 20. oktober.

Denne ekstra utlysning kommer med bakgrunn i at det gjenstår syv millioner kroner etter ordinær tildeling til hovedprosjekt som hadde søknadsfrist i mars.

Marte JensenBedrifter og kommuner/offentlige virksomheter i Rogaland kan søke om støtte til hovedprosjekt på inntill tre millioner kroner, med støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene.    

Mange gode søknader

– 2021 har så langt vært et godt år for Regionalt forskningsfond Rogaland med mange gode søknader til både for- og hovedprosjekter. Denne ekstra utlysning kommer med bakgrunn i at det gjenstår syv millioner kroner etter ordinær tildeling til hovedprosjekt som hadde søknadsfrist i mars, sier Marte Jensen, rådgiver i næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune som er sekretæriat for Regionalt forskningsfond Rogaland. 

24,4 millioner tilgjengelig i 2021

Bedrifter og kommuner/offentlige virksomheter i Rogaland kan søke om støtte til hovedprosjekt på inntil tre millioner kroner, med støtte på inntil 50 prosent av prosjektkostnadene. 

Tilgjengelige midler til Regionale innovasjonsprosjekt i 2021 er 16 millioner kroner og til forprosjekt har Regionalt forskningsfond Rogaland 8,4 millioner kroner tilgjengelig i år. Både for- og hovedprosjekt må ha et klart forsknings- og innovasjonsinnhold og både bedrifter og offentlig søker må samarbeide med et godkjent FoU-miljø.

Det er løpende utslysning om støtte til forprosjekter, med fire søknadsfrister i året. 

Følgende for- og hovedprosjekt har mottatt støtte før sommeren:

Regionalt forskningsfond H
Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildelt støtte
Stavanger kommune Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak 3 000 000
Energy Innovation AS Condition based operation & maintenance services for blades for on- and offshore wind turbines. 3 000 000
Beyonder AS Utilizing climate forest residues for improved high-power energy storage devices. 2 788 000

Følgende forprosjekt har mottatt støtte før sommeren:

Regionalt forskningsfond 2021 1
Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildelt støtte
Ydra AS Energieffektive intelligente pumper for båter og installasjoner med batteri- og hybrid drift. 500 000
Knutsen OAS Shipping. Saltsmeltreaktor som energikilde for Deep Sea-flåten. 500 000
Rogaland fylkeskommune. Økt bruk av smarte mobilitetsløsninger blant yngre og funksjonsfriske eldre. 300 000
Askvik Aqua. Elektrobedøving av fisk i pumpe. 500 000

 

Mer informasjon om Regionalt forskningsfond Rogaland

Til toppen