Forskningsfond lyser ut 13,6 millioner

Regionalt forskingsfond Rogaland (RFF) lyser ut ni millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 4,6 millioner kroner til forprosjekter. Første søknadsfrist er 1. mars.

Regionalt forskingsfond Rogaland skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionen sine konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet samt i offentlig sektor, og bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

I 2022 har Regionalt forskingsfond Rogaland en budsjettramme på totalt 13 649 000 kroner, ni millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter (hovedprosjekt) i næringsliv og offentlig sektor og 4,649 millioner kroner til forprosjekter (kvalifiseringsprosjekt).

Søknadsfrister

Søknadsfristene for forprosjekt er 1. mars, 24. mai og 24. august.
Søknadsfrist for hovedprosjekt er 21. september.

Tema for utlysningen:

  • Ren energi og redusert klimaavtrykk
  • Maritim fremtid og havvind
  • Mat
  • Reiseliv og opplevelse
  • Smart samfunn

Mer informasjon om utslysning og Regionalt forskingsfond

Til toppen