36 millioner lyses ut fra Ulla-Førrefondet

Prosjekter relatert til grønn omstilling i næringslivet og utvikling av høyere utdanning kan nå søke støtte fra Ulla-Førrefondet. 36 millioner kroner skal deles ut til høsten.

Ulla-Førrefondet har i denne utlysningsrunden satt av inntil 36 millioner kroner til arbeid med grønn omstilling av næringslivet og utvikling av høyere utdanning i Rogaland. Søknadsfristen er 1. september. Ulla-Førrefondet eies av Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune. Fondet er på om lag 150 millioner kroner.

Første ordinære tildeling

– Dette er noe mange har ventet på. Vi er derfor stolte av å kunne meddele at en siste endring av Ulla-Førreavtalen nå er på plass, og at fondet er klar for utlysning av sin første ordinære tildelingsrunde. Styret ser frem til å komme i gang med arbeidet og håper på mange sterke søknader både innen grønn omstilling og utvikling av høyere utdanning, sier Ulla-Førrefondets styreleder Torkel Myklebust.

Omfattende og langsiktige prosjekter

Ulla-Førrefondet skal være et offensivt redskap i arbeidet med grønn omstilling av næringsliv og utvikling høyere utdanning i Rogaland, med vekt på utdanning, forskning, teknologiløsninger og andre samfunnsnyttige tiltak i tråd med dette. Midlene skal i all hovedsak brukes til å fremme omfattende, langsiktige prosjekter.

Ulla-Førrekraftverkene ble bygd ut i løpet av 1974-1988 og er det største vannkraftanlegget i Nord-Europa. I henhold til avtalen mellom de tre partene Lyse, Sunnhordland Kraftlag og Rogaland fylkeskommune har kraftselskapene fra 2010 avsatt vederlaget til et særskilt fond som skal disponeres i fellesskap mellom de tre eierne.  

Disse kan søke

Private og offentlige virksomheter kan søke støtte fra fondet. Det kan også nettverk, klynger og sammenslutninger av private og offentlige virksomheter. Det kan søkes om minimum to millioner kroner i støtte til prosjektet. Søknadsfristen er 1. september.

Ulla-Førrefondets nettside 

Til toppen