Ni fartøy får økonomisk støtte

M/B «Suldal»Det gamle passasjerfartøyet M/B "Suldal" er et av de ni fartøyene som får totalt 1,9 millioner kroner i tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøyer.

Rogaland er blant fylkene med flest fartøyer med status som vernet og fredet i Norge. For å sikre et representativt utvalg av kulturhistoriske fartøyer i Rogaland, gir Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Riksantikvaren tilskudd til restaurering og vedlikehold.

Verdifulle kulturminner

Målet er at fartøyene skal tas vare på etter antikvariske prinsipper slik at de kan brukes og om nødvendig oppfylle kravene til klassing og passasjersertifikater. At fartøyene er i bruk og i god stand er svært viktig for både bevaring av verdifulle kulturminner, formidling og verdiskaping.

Rogaland fylkeskommune er medlem i SAVOS-ordningen hvor Riksantikvaren og fylkeskommunen har forpliktet seg til like store årlige tilskudd til fartøyvern. Årlig ramme for tilskuddsordningen er 1 900 000 kroner. Rogaland fylkeskommune har mottatt 11 søknader om støtte for 2021, med en samlet søknadssum 2 490 845 kroner.

Viktig å sikre framdrift

I årets tildeling er det særlig vektlagt å sikre fremdrift i større sikringstiltak og/eller restaureringstiltak som er påbegynt med tilskudd fra fylkeskommunen de senere årene. Skal man ha mulighet til å ivareta et representativt utvalg fartøy i Rogaland, vil et viktig grep være å ta fatt på de fartøyene med vernestatus som er i dårligst stand.

Regional-, kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok 4. februar denne fordelingen av SAVOS-midler til fartøyvern i Rogaland:

Fartøyvern 2021, fordeling av SAVOS midler i Rogaland
Fartøy År Tilskudd/prosjekter, varighet inntil 3 år Tilskudd 2021
Rima I 2019 290 000  
  2020 290 000  
  2021 210 000 210 000
Svanå 2020 240 000  
  2021 260 000 260 000
  2022 150 000  
Suldal 2020 200 000  
  2021 350 000 350 000
  2022 350 000  
Andholmen 2020 20 000  
  2021 400 000 400 000
  2022 300 000  
Kvitsøy I 2021   290 000
Hundvaag I 2021   90 000
Nøkk 2021   85 000
Riskafjord 2021   98 000
Kaia 2021   67 000
Gamle Skudenes 2022 290 000  
Sikrings-midler  2021   50 000
Sum 2021 1 900 000

Fartøyvern 2021, fordeling av SAVOS midler i Rogaland

Fartøyvern 2021, fordeling av SAVOS midler i Rogaland
Fartøy År Tilskudd/prosjekter, varighet inntil 3 år Tilskudd 2021
Rima I 2019 290 000  
  2020 290 000  
  2021 210 000 210 000
Svanå 2020 240 000  
  2021 260 000 260 000
  2022 150 000  
Suldal 2020 200 000  
  2021 350 000 350 000
  2022 350 000  
Andholmen 2020 20 000  
  2021 400 000 400 000
  2022 300 000  
Kvitsøy I 2021   290 000
Hundvaag I 2021   90 000
Nøkk 2021   85 000
Riskafjord 2021   98 000
Kaia 2021   67 000
Gamle Skudenes 2022 290 000  
Sikrings-midler  2021   50 000
Sum 2021 1 900 000

Det er kun fartøy som er fredet eller som er tildelt status som vernet av Riksantikvaren som har anledning til å søke om tilskudd over tilskuddsordningen.

Viktige ambassadører

«Suldal» har de senere årene mottatt støtte fra Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet med "Suldal" er omfattende. Dette bildet viser innsiden av båten i 2020. 

Det er et spennende prosjekt og målet er at fartøyet skal gå på Suldalsvatnet igjen som et levende kulturminne. Dette fartøyet kan virkelig bli en viktig «ambassadør» for regionen.

Passasjerfartøyet M/B «Suldal» ble bygget i 1885 ved Stavanger Støberi og Dokk. Kontraher var Suldal Dampskipsselskap. Kutteren var det første fartøyet i rutetrafikk på Suldalsvatnet. «Suldal» er den eneste innlandsbåten som er bevart på Vestlandet og er en typisk representant for passasjer- og godsbåter som har trafikkert på innsjøer. Båten knyttet sammen stedene ved Suldalsvatnet og representerer derfor et viktig element for regionen sin samferdselshistorie.

Sterkt engasjement

«Gamle Skudenes» har mottatt tilskudd og faglig rådgivning fra Rogaland 

fylkeskommune de senere årene. Det har oppstått et sterkt frivillig engasjement rundt skipet, og Haugalandet Maritime Kulturminner er godt i gang med plan og restaurering. De største utfordringene kommende år er å restaurere hovedmotoren og salongene.

Passasjerfartøyet M/S «Gamle Skudenes» ble bygget av Brødrene Lothe A/S i Haugesund og levert til Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) i 1956. Fartøyet gikk i rute mellom Stavanger, Kvitsøy og Skudeneshavn fra 1957 og ble senere også benyttet i andre ruter i Rogaland. Det var i aktiv tjeneste helt frem til 2008. Fartøyet er ulikt andre typer passasjerfartøy fra samme periode fordi «Gamle Skudenes» var mer beregnet for fart i åpen sjø, samt som et bilførende ruteskip med plass til fem biler. I tillegg har skipet den eldste bevarte Bergen Dieselmaskinen av typen Normo, og mye av eksteriøret og interiøret er i original stand.