Skal videreutvikle kulturfylket Rogaland

Prosjektleder for regional kulturplan, Anders Jaarvik - Klikk for stort bildeProsjektleder Anders JaarvikMed en ny kulturplan formuleres kulturpolitikken som skal gjøre prioriteringer for kulturlivet i Rogaland fram til 2036. 

Rogaland fylkeskommune starter nå arbeidet med en ny regional kulturplan som skal peke ut retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv, fra 2024 til 2036. Planen skal inneholde mål og strategier for hvordan Rogaland fylkeskommune, gjennom sine virkemidler og prioriteringer, kan bidra til å videreutvikle kulturfeltet i fylket.    

– Første fase nå blir å utarbeide et planprogram hvor tema, utfordringer og problemstillinger identifiseres. Her er det viktig å få til en bred medvirkning fra kulturfeltet i Rogaland. Dette vil skje gjennom samlinger og høringsprosesser, og med en faglig prosjektgruppe og et politisk kulturplanråd bestående av representanter fra hele fylket, sier prosjektleder Anders Jaarvik.  

Målet er å behandle den endelige planen høsten 2024.  

Politisk råd med unge og eldreAsle Rafdal, AP - Klikk for stort bildeAsle Rafdal

Oppstarten av planarbeidet ble sammen med det politiske kulturplanrådet vedtatt i fylkesutvalget 5. april.

Kulturplanrådet består av:  

  • Asle Rafdal (AP, leder)
  • Sandra Skarholm (SP, nestleder)
  • Terje Hetland (H)
  • Kristoffer Birkedal FrP
  • Martin Nese Johnsen (Ungdommens fylkesråd)
  • Atle Lunde (Fylkesrådet for funksjonshemmede)
  • Oddrun Rangnes (Eldrerådet)

Varamedlemmer: Bjørg Tysdal Moe (KrF), Unni Fuglestad (V), Susanne Heart (MDG) og Monika Kvilhaugsvik (SV), Ida Heggen Saltveit (Ungdommens fylkesråd), Mette Meland Aske (Fylkesråd for funksjonshemmede) og Ranveig Bærheim (Eldrerådet).

Inviterer til medvirkning

Utforming av planen vil skje gjennom bred medvirkning fra kulturaktører i hele Rogaland. 

– Vi må ha en tett dialog med kommuner, kulturinstitusjoner, organisasjoner og det frie kunstfeltet når vi skal gjøre viktige veivalg for kulturfylket Rogaland, sier Asle Rafdal, kulturplanrådets leder.

7. og 8. juni inviteres interesserte til oppstartsmøter i Stavanger og Haugesund. Der vil det også bli presentasjon av Norsk kulturindeks og Norsk idrettsindeks som Telemarksforsking utvikler for å gi en årlig oversikt over kulturtilbud, kulturaktivitet, idrettsanlegg og idrettsaktivitet i norske kommuner og fylker. Disse indeksene måler også offentlig pengebruk og deltaking i lokalt kultur- og idrettsliv.  

Skal avklare forventninger

Den nye kulturplanen vil være forankret i de langsiktige målene i Utviklingsplan for Rogaland 2020-2024. Fylkeskommunen har som følge av regionreformen fått nye oppgaver og forvalter nå over 400 millioner kulturkroner i året. 

– Kulturens egenverdi er et viktig grunnlag for planen. En regionalplan må også handle om kulturens betydning i samfunnsutviklingen. Kultur som grunnlag for folkehelse, kultur som næring, og kultur som drivkraft i stedsutvikling er gode eksempel på dette, sier kultur- og næringssjef i Rogaland fylkeskommune, Rune Thele. 

Planen skal dekke hele det regionale kulturfeltet med unntak av det som hører hjemme i arbeidet med regional kulturmiljøplan. Regionalplan for museum og Regionalplan for bibliotek inngår i den nye planen. I tillegg skal den dekke idrett og fysisk aktivitet, frivillighet innenfor det utvidete kulturbegrepet, det profesjonelle kunstfeltet og Den kulturelle skolesekken/UKM.   

Den endelige planen skal være et styringsdokument for administrasjon og folkevalgte i Rogaland fylkeskommune og avklare forventninger til fylkeskommunens ansvar og oppgaver på kulturfeltet samtidig som den skal formulere mål og satsningsområder på tvers av forvaltningsnivåene i fylket. 

Informasjon om regionalplan for kultur 2024-2036