Hvem fortjener årets kulturpris?

Fylkesordfører Marianne Chesak og Tore Renberg som har fått Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak og Tore Renberg som fikk Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.Fylkeskommunen ønsker forslag til hvem som fortjener årets kulturpris. Fristen for å nominere kandidater er 1. april. 

– Tillitserklæringen som ligger i å få denne kulturprisen er nokså bevegende. Jeg synes dette er skikkelig stas, sa forfatteren, dramatikeren, musikeren og formidleren Tore Renberg etter at han ble tildelt fjorårets kulturpris fra Rogaland fylkeskommune.

Honnør for langvarig innsats

Kulturprisen er en honnør for langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland, og består av en statuett av John Th. Josefsen samt et pengebeløp på 100 000 kroner. Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket og det skal være en rimelig fordeling mellom kulturområdene som fylkeskommunen har ansvar for.

– I hele mitt voksne yrkesliv har jeg investert krefter, tid og energi på å være en rogalending og å arbeide i dette fylket. Det har vært et helt bevisst valg. Jeg har forsøkt å bidra med mine vesle talenter, til at dette skal være et kulturelt sterkt sted, et nysgjerrig, spennende og fint sted. Hvis denne kulturprisen til Rogaland fylkeskommune handler litt om dette bidraget mitt, så liker jeg veldig godt å ha blitt sett for det, sa fjorårets prisvinner Tore Renberg.

Alle kan nominere

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som er bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme kulturlivet i Rogaland, og samme person kan bare motta prisen én gang.  Fylkeskommunens kulturpris deles ut innenfor de områdene som kulturavdelingen har ansvar for: Idrett, kulturarv, litteratur, musikk, visuell kunst, film, scenekunst og den kulturelle frivilligheten.

Send forslag til kulturprisen