Kulturprisen

Kulturprisen er en honnør for langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland, og består av en statuett av John Th. Josefsen samt et pengebeløp på 100 000 kroner.

Søknadsfrist: 1. april 

Send inn forslag på kandidat til kulturprisen

Dersom søknadsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling

 • Prisen tildeles bare på grunnlag av langvarig innsats for kulturlivet i fylket.
 • Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket.
 • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som er bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme kulturlivet i Rogaland.
 • Prisen tildeles bare én gang til samme person.
 • Prisen deles ut innenfor de områdene som kulturavdelingen har ansvar for: (Idrett, kulturarv, litteratur, musikk, visuell kunst, film, scenekunst og den kulturelle frivilligheten).

Det skal over tid være en rimelig fordeling mellom de kulturområdene fylkeskommunen har ansvar for.

Krav til forslag

Forslag fremmes elektronisk på nettbasert skjema.

Forslag må inneholde en fyldig beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og den betydning kandidatens arbeid har hatt for kulturlivet i fylket.

Vi gjør oppmerksom på at forslagsteksten vil bli brukt i saksfremlegget som legges frem for politisk behandling. Det må derfor gis en god og helhetlig beskrivelse av kandidaten.

Avgjørelse

Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i Regional-, kultur- og næringsutvalget.

Prisutdeling

Kulturprisen overrekkes i et fylkesting. 

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut.  

Vinnere av Kulturprisen siden 1979:

 • 2023 Per Hasse Andersen, musikk
 • 2022 Siri Dybwik, scenekunst
 • 2021 Tore Renberg, litteratur
 • 2020 Frank Tønnesen, musikk
 • 2019 Morten Abel, musikk
 • 2018 Kjell Pahr-Iversen, visuell kunst
 • 2017 Sally Nilsson, scenekunst
 • 2016 Kolbein Falkeid, litteratur
 • 2015 Svein Tengesdal og Torunn Tunheim, Eigersund, kultur for psykisk utviklingshemma
 • 2014 Helge Torvund, Hå, litteratur
 • 2013 Arild Østin Ommundsen, Stavanger, film
 • 2012 Gunnar Roaldkvam, Stavanger, litteratur
 • 2011 Finn Nesvold, Sokndal, gen.kulturelt arbeid
 • 2010 Nils Økland, Haugesund, musikk
 • 2009 Karen og Jens Erland, Time, kunst/gen.kulturinnsats
 • 2008 Edvard Sternhoff, Haugesund, idrett
 • 2007 Kjartan Fløgstad, Sauda/Oslo, litteratur
 • 2006 Marit Synnøve Vea, Karmøy, kulturvern/kulturformidling
 • 2005 Gunnar Johan Løvvik, Haugesund, filmformidling
 • 2004 Rigmor Lindøe, Stavanger, kulturjournalistikk/-formidling
 • 2003 Tobias Skretting, Hå, kulturvern/kulturformidling
 • 2002 Caspar W. Hennig, Stavanger, musikk
 • 2001 Jone Vadla, Stavanger, museum
 • 2000 Njål Tjeltveit, Hjelmeland, litteratur/kult.hist.
 • 1999 Martin Nag, Stavanger/Oslo, litteratur
 • 1998 Steinar Eielsen, Sandnes, musikk
 • 1997 Richard Johnsen, Stavanger, generell kult.innsats
 • 1996 Asgjerd Taksdal, Time, litteratur/kult.vern
 • 1995 Sven F. Valand-Lie, Haugesund, kult.hist./-vern
 • 1994 Rogaland Idrettskrets, Rogaland, masseidrett
 • 1993 Kvinneforeningen i Det Norske Misjonsselskap, Rogaland, generell kult.innsats
 • 1993 Gudrun Laland/Olav Stangeland, Klepp, litteratur
 • 1992 Vilhelm Feyling, Egersund, kulturvern
 • 1991 Carsten Dahl Carstensen, Stavanger, musikk
 • 1990 Berit Wathne, Stavanger, kulturformidling
 • 1989 Elsa Nordvang, Stavanger, teater(barneteateret)
 • 1988 Magle Løvik, Haugesund, musikk
 • 1987 Reidar B. Thu, Klepp, idrett
 • 1986 Alfred Hauge, Stavanger, litteraturvern
 • 1985 Tore Wiig, Orre, ungd.arb./friv.org.
 • 1984 Georg Joa, Stavanger, kulturvern
 • 1983 Magnus Johnsbråten, Bryne, musikk
 • 1982 Johan Veka, Suldal, kulturvern
 • 1981 Erling Trondsen, Sola, idrett
 • 1980 Werner Otto Lichtenberg, Sokndal, billedkunst
 • 1979 Ola Barkved, Bryne, kulturvern