876 000 til bibliotekutvikling

Barn på bibliotek - Klikk for stort bildeBibliotekene i Vindafjord, Haugesund, Randaberg, Stavanger, Gjesdal, Hå og Lund får sammen med to samarbeidsprosjekter totalt 876 000 kroner til videreutvikling av sine bibliotektjenester.

Tilskuddsordningen til bibliotekutvikling skal utvikle tjenestene i de kommunale folkebibliotekene i Rogaland. Barn og unge er den dominerende målgruppen for søknadene, og styrking av samarbeidet mellom folkebibliotek og skole går igjen.

Bred lokal forankring

Søknadene viser en bred lokal forankring med mange samarbeidspartnere fra lokalmiljøet. Fem av sju prosjekter som får tilskudd til bibliotekutvikling har skolen som samarbeidspartner. Alle prosjektsøknadene er forankret i hovedmålene for fylkesbibliotekets handlingsprogram for 2022, å styrke bibliotekene som arena for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning i tillegg til å stimulere til økt lesing og leseferdighet.

Store samarbeidsprosjekt

Blant prosjektene som får støtte er også to store samarbeidsprosjekter som involverer bibliotekene i hele fylket. 15 av bibliotekene i Rogaland samarbeider om det felles formidlingsprosjektet «Aktiv formidling i Rogaland 2022». Prosjektet består av 15 ulike tiltak, fra spillekvelder for ungdom og lokale digitale møteplasser på nett for hjemmeboende eldre til lesestunder på dagsturhyttene. Samarbeidsprosjektet har også fått 750 000 i støtte fra Nasjonalbiblioteket

Bibliotekene i Rogaland jobber med en ny felles nettløsning slik at digitale bibliotektjenester skal bli bedre, enklere og mer gjenkjennelige for innbyggerne samtidig som bibliotekene kan samarbeide om formidling og markedsføring av aktiviteter. Dette prosjektet får 198 000 kroner i støtte.

Økt ramme for 2022

Tilskuddsordningen ble opprettet i 2014 og har i år 700 000 kroner i årets budsjett. Det er i tillegg inndratte midler (tidligere tildelte midler som er ubrukte på grunn av korona-avlysninger) på totalt 176 000 som overføres til årets ramme som dermed blir 876 000 kroner.

Rogaland fylkeskommunes tilskudd til bibliotekutvikling 2022 ble vedtatt i Regional-, kultur- og næringsutvalget 3. februar og fordeles slik:

Tilskudd til bibliotekutvikling 2022
Kommune Prosjekt Tilskudd
Vindafjord Auka leselyst på skulane i Vindafjord 75 000
Haugesund Skole-tek dager i Haugesund 125 000
Randaberg Samskaping og arenautvikling i den grønne landsbyen 80 000
Stavanger En dag på Sølvberget og Årets bok på Godalen VGS 100 000
Gjesdal Dataspill i ungdomskroken 20 000
Det sosiale bibliotek - redesign av hovedbibliotek med fokus på flere møteplasser 80 000
Lund Lund folkebibliotek-en plass for barn og ungdom 27 000
15 kommuner Aktiv formidling i Rogaland 171 000
Rogfk Felles nettløsning for bibliotekene i Rogaland  198 000

 

Tilskuddsordning til bibliotekutvikling