5,6 millioner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Suldal O-lag Etter store økonomiske tap på grunn av Covid-19 drypper det nå kjærkomne kroner til idrettslag og frivillige organisasjoner fra de årlige spillemidlene. Her kan du se hvem som får støtte.

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysiske aktiviteter i Rogaland. Hovedfordelingen skjedde i mai, med fordeling av 148 millioner kroner.

I tillegg til hovedfordelingen, fordeler fylkeskommunen rente- og inndratte midler fra året før. Rentemidlene kommer fra hovedfordelingen av spillemidlene som hvert år blir satt på en rentebærende konto. Inndratte midler kommer i hovedsak fra anlegg som enten ikke blir realisert eller at anlegget blir rimeligere enn planlagt.

Fylkeskommunen fordeler spillemidlene på vegne av Kulturdepartementet. På grunn av betydelige økonomiske tap for idretten, som i stor grad drives av frivillig aktivitet, har Kulturdepartementet bedt fylkeskommunen om å særskilt prioritere lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved årets detaljfordeling av spillemidler. Dette har blitt lagt til grunn ved årets fordeling av rente- og inndratte midler.

Årets tilgjengelige rente- og inndratte midler utgjør 5 648 000 kroner til fordeling. Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok torsdag 24. september følgende fordeling:

Spillemidler høst 2020
Søker Beskrivelse Anleggsnavn Tildelt beløp
Egersund Orienteringsklubb Etablering av Orienteringskart Kiellandsmyra, nærmiljøkart 131 000
Egersund Orienteringsklubb Etablering av Orienteringskart O-kart Vannbassengene 181 000
Ganddal Idrettslag Etablering av Nærmiljøkart Presthei nærmiljøkart 112 000
Sandnes Idrettslag Rehabilitering av Nærmiljøkart Giske nærmiljøkart 76 000
Sandnes Ulf Arena As   2 tiltak på Sandnes idrettspark turvei  Sandnes idrettspark turvei 600 000
Haugesund Idrettslag Orientering Etablering av Nærmiljøkart Haugesund sentrum Nærmiljøkart 300 000
Brusand Idrettslag Rehabilitering av Ballbinge Brusand IL ballbinge 300 000
Lensmannsgarden Vel   2 tiltak på Lensmannsgarden ballbinge Lensmannsgarden ballbinge 309 000
Ganddal Idrettslag Etablering av Orienteringskart Øksnevadskogen o-kart 96 000
Frøyland Idrettslag Etablering av Nærmiljøkart Stemmen Nærmiljøkart 158 000
Hognestad Idrettslag Etablering av Ballbinge Hognestad ballbinge 145 000
Bryne Fotballklubb Etablering av Trimpark Trimpark - Bryne stadion 300 000
Ålgård Orientering Etablering av Nærmiljøkart Solås nærmiljøanlegg - nærmiljøkart 161 000
Hjelmeland Idrettslag Rehabilitering av Ballbinge Fister idrettsplass ballbinge 154 000
Suldal Kommune Etablering av Stupetårn Suldal badeanlegg 750 000
Jelsa Idrettslag Rehabilitering av Ballbinge Jelsa ballbinge 112 000
Suldal Orienteringslag Etablering av Orienteringskart Sand o-kart 60 000
Suldal Orienteringslag Etablering av Orienteringskart Nesflaten o-kart 29 000
Sauda Orienteringsklubb Etablering av Nærmiljøkart Nærmiljøkart Sauda sentrum - Åbøbyen - Austarheim 56 000
Sauda Orienteringsklubb Etablering av Nærmiljøkart Saudasjøen nærmiljøkart 26 000
Hervik Vel   Etablering av Ballbinge Hervik nærmiljøanlegg 265 000
Hestaberg Velforening Etablering av Ballbane Hestaberg velforening - balløkke 300 000
Rindane Velforening 2 tiltak på Rindane nærmiljøanlegg trinn 2 Rindane nærmiljøanlegg trinn 2 43 000
Stangeland Vel Etablering av BMX-bane Kopervik pumptrack park 299 000
Skudenes Ungdoms- & Idrettslag Etablering av Trimpark Skudenes idrettspark trimpark 300 000
Skjoldar Il Rehabilitering av Tennisbane Skjold idrettsanlegg - tennisbane 300 000
Vindafjord Idrettslag Rehabilitering av Sandvolleyballbane Vikedal idrettsanlegg sandvolleyballbane 81 000
5 644 000

Neste søknadsfrist for Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er 15. januar 2021.

Retningslinjer og søknadsfrist for spillemidler