Kunnskapsgrunnlaget - Rogaland fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsen. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune og utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Fylkeskommunen har også et ansvar for å hjelpe kommunene i deres oversiktsarbeid.

Oversiktsarbeidet

Oversikten skal inneholde opplysninger og vurderinger av de seks følgende områdene:

  • befolkningssammensetning
  • oppvekst- og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert atferd
  • helsetilstand

Oversikten over folkehelsen i Rogaland

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - kortversjon (PDF, 5 MB)

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - fullversjon (PDF, 14 MB)

 

Her kan du se oversikten over helsetilstanden i din kommune

Utvidede helseprofiler for kommunene 

Rogaland fylkeskommune utarbeider løpende utvidede helseprofiler for kommunene. Disse tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sine profiler, men presenterer utvikling over tid der vi har tilgjengelige data. Det er også lagt til noe forklaringstekst til hver indikator, men siden profilene er automatisk generert er teksten felles for alle kommunene. 

Folkehelseundersøkelse: en kartlegging av egenvurdert helse, livskvalitet og trivsel. Resultater publiseres snarest.

Bruk av oversiktsarbeidet

Oversikten over folkehelsen i fylket legger grunnlag for hvor innsatsen rettes i folkehelsearbeidet. Oversiktsarbeidet presenteres årlig til politikere. 

I 2016 ble det etablert et rådgivende forum for folkehelse, en ressursgruppe. Gruppen består blant annet av aktører fra partnerskap for folkehelse, kommunelege 1 med samfunnsmedisinsk kompetanse, NAV, KS, Fylkesmannen i Rogaland, politiet og RBKU Vest. Gruppen skal gi innspill på oversiktsarbeidet basert på egne erfaringer, slik at vi kan jobbe mer kunnskapsbasert. Dette bidrar til å styrke veiledningen til kommunene når det gjelder lokalt og regionalt oversiktsarbeid. I tillegg rapporterer partnerne i partnerskapet for folkehelse årlig på spørsmål om utfordringer og kompetansebehov. Dette er et supplement til oversiktsarbeidet i Rogaland. 

Utarbeidelsen av folkehelseoversikten

 

Les mer om det regionale oversiktsarbeidet i Rogaland på rogalandstatistikk.no/folkehelse.

Andre relevante lenker:

Ungdata 

Oppvekstprofiler for kommuner

SSB- Statistikkbanken

FHI - kommunehelse statistikkbank

Helsedirektoratet - statistikk og analyse

Regionale utviklingstrekk (PDF, 8 MB)

Til toppen