Kunnskapsgrunnlaget - Rogaland fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlaget

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsen. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune og utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Fylkeskommunen har også et ansvar for å hjelpe kommunene i deres oversiktsarbeid.

Oversiktsarbeidet

Oversikten skal inneholde opplysninger og vurderinger av de seks følgende områdene:

  • befolkningssammensetning
  • oppvekst- og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert atferd og
  • helsetilstand

Her kan du se oversikten over folkehelsen for Rogaland:

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - kortversjon (PDF, 5 MB)

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - fullversjon (PDF, 14 MB)

 

Rogaland fylkeskommune utarbeider også utvidede helseprofiler for kommunene (løpende oversikt over helsetilstanden i hver kommune som også viser trend over tid).

 

Her kan du lese Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Rogaland 2020.

Utarbeidelsen av folkehelseoversikten

Arbeidet med oversiktsarbeidet

I 2016 ble det etablert et rådgivende forum for folkehelse, en ressursgruppe. Gruppen skal dele kunnskapsbaserte råd basert på innhentede data i oversiktsarbeidet i Rogaland, og erfaringer med å arbeide i vårt geografiske område. Dette bidrar til å styrke veiledningen til kommunene når det gjelder lokalt og regionalt oversiktsarbeid. 

I tillegg rapporterer partnerne i partnerskapet for folkehelse årlig på spørsmål om utfordringer og kompetansebehov. Dette er et supplement til oversiktsarbeidet i Rogaland. 

Les mer om det regionale oversiktsarbeidet i Rogaland på rogalandstatistikk.no/folkehelse.

Andre relevante lenker:

Ungdata 

SSB- Statistikkbanken

FHI - kommunehelse statistikkbank

Helsedirektoratet - statistikk og analyse

Regionale utviklingstrekk (PDF, 8 MB)

Til toppen