Kunnskapsgrunnlaget

En viktig del av folkehelsearbeidet er å ha oversikt over folkehelsen. Dette er en lovpålagt oppgave for både kommune og fylkeskommune og utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget. Fylkeskommunen har også et ansvar for å hjelpe kommunene i deres oversiktsarbeid.

Oversiktsarbeidet

Oversikten skal inneholde opplysninger og vurderinger av de seks følgende områdene:

  • befolkningssammensetning
  • oppvekst- og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert atferd
  • helsetilstand

Oversikten over folkehelsen i Rogaland

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - kortversjon (PDF, 5 MB)

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 - fullversjon (PDF, 14 MB)

Her kan du se oversikten over helsetilstanden i din kommune

Utvidede helseprofiler for kommunene 

Rogaland fylkeskommune utarbeider løpende utvidede helseprofiler for kommunene. Disse tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttet sine profiler, men presenterer utvikling over tid der vi har tilgjengelige data. Det er også lagt til noe forklaringstekst til hver indikator, men siden profilene er automatisk generert er teksten felles for alle kommunene.

Se kommunenes egne oversiktsdokumenter (PDF, 65 kB).

Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 

Høsten 2020 og 2023 ble det gjennomført en stor folkehelseundersøkelse i Rogaland. Resultatene fra undersøkelsen blir en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeidet fremover. 

Se resultatene fra undersøkelsen

Vil du vite mer om oversiktsarbeidet?

Andre relevante lenker: