Partnerskapsaktørene - Rogaland fylkeskommune

Partnerskapsaktørene

Liste over deltakere og kontaktpersoner i partnerskapet

Kommuner:

Bjerkreim kommune

Øyvor Sønstabø
Telefon: 51 20 11 08
E-post: oyvors@bjerkreim.kommune.no

Nis Willem Bartels, tlf. 40 00 11 08
E-post: nis.willem.bartels@bjerkreim.kommune.no

Bokn kommune

Anne Elisabeth Askeland, tlf. 52 75 25 13 / 95 94 59 08
E-post: anne.elisabet.askeland@bokn.kommune.no

Eigersund kommune

Hans Olav Østebrød, tlf: 51468359
E-post: hans.olav.oestebroed@eigersund.kommune.no

Gjesdal kommune

Tore Glette-Iversen, tlf. 51 61 42 82 / 47 51 74 66
E-post: Tore.Glette-Iversen@gjesdal.kommune.no

Haugesund kommune

Alise Vea, tlf. 52 74 30 48 / 98 88 73 75
E-post: Alise.vea@haugesund.kommune.no

Hjelmeland kommune

Annbjørg Breiland Egeland, tlf. 40 43 91 54
E-post: Annbjorg.breiland.egeland@hjelmeland.kommune.no

Hå kommune

Lene Mikalsen, tlf. 51 79 30 00
E-post: lene.mikalsen@ha.kommune.no

Karmøy kommune

Siri Merete Alfheim, tlf. 52 85 74 02 / 99 25 00 78
E-post: siri.merete.alfheim@karmoy.kommune.no

Klepp kommune

Monica Nordås, tlf. 51 42 99 23 / 91 33 85 22
E-post: Monica.nordas@klepp.kommune.no

Kvitsøy kommune

Anders Solgård, tlf. 51 73 63 55 / 90 65 32 73
E-post: anders.solgard@kvitsoy.kommune.no

Lund kommune

Lotti Løvhaug
E-post: lotti.lovhaug@lund.kommune.no

Randaberg kommune

Anne Grødem, tlf. 97 55 17 11
E-post: anne.grodem@randaberg.kommune.no

Sandnes kommune

Trine Bolstad, tlf. 51 33 55 85/ 414 57 830
E-post: trine.bolstad@sandnes.kommune.no

Sauda kommune

Aslaug Tangeraas, tlf. 52 78 62 05 / 93 61 09 50
E-post: aslaug.tangeraas@sauda.kommune.no

Sokndal kommune

Tone Eikeland, tlf. 41 23 19 89
E-post: tobe@sokndal.kommune.no

Sola kommune

Siri Nøttaasen Gabrielsen, tlf. 51 65 33 08 / 99 36 75 02
E-post: siri.gabrielsen@sola.kommune.no

Stavanger kommune

Kari Sjursen, tlf. 51 91 22 43 / 45 23 88 19
E-post: kari.sjursen@stavanger.kommune.no

Linda Hagen, tlf. 51 91 20 87 / 40 21 77 02
E-post: linda.hagen@stavanger.kommune.no

Kjersti Elise Egenberg, tlf. 51 91 23 18
E-post: kjersti.elise.egenberg@stavanger.kommune.no

Strand kommune

Fay Veronika Kristensen, tlf. 98 09 48 18
E-post: fay@strand.kommune.no

Suldal kommune

Elin Mikkelsen Bakka, tlf. 52 79 22 78 / 47 65 26 09
E-post: elin.mikkelsen.bakka@suldal.kommune.no

Time kommune

Anne Reidun Garpestad, tlf. 51 77 66 00 / 95 81 90 98
E-post: anne.reidun.garpestad@time.kommune.no

Tysvær kommune

Ann-Kristin Berge Dahle, tlf. 52 75 80 83 / 97 71 24 41
E-post: Ann-kristin.berge@tysver.kommune.no

Utsira kommune

Bente Pettersen, tlf. 99 21 94 98 
Epost: bente.pettersen@utsira.kommune.no

Vindafjord kommune

Anne Sofie Sandvik; tlf. 93 64 60 43
E-post: anne.sofie.sandvik@vindafjord.kommune.no

Berit Hetland, tlf. 53 65 65 63
E-post: Berit.Hetland@vindafjord.kommune.no

 

Frivillige organisasjoner

 

Dalane Friluftsråd

Per Frode Sandal, tlf. 51 46 10 38 / 90 83 08 69
E-post: post@friluftsrad-dalane.no

Friluftsrådet Vest

Knut Arild Sørensen, tlf. 52 77 48 36
E-post: knut@frivest.no

Frivillig Rogaland

Andrine Kallåk Homme
E-post: Andrine.kallak.homme@kleppnett.no

Haugesund turistforening

Audhild Sannes, tlf. 52 71 53 11 / 98 43 45 63
E-post: audhild.sannes@dnt.no

Jæren DPS

James E. Best tlf. 90 96 86 75 / 51 77 68 14.
E-post: james.edwin.best@jdps.no

Jæren Friluftsråd

Øystein Dahle, tlf. 51 66 71 70 / 95 33 90 01
E-post: oystein.dahle@jarenfri.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland og Vest-Agder

Olaug Kvalstad, tlf. 51 52 43 55 / 92 02 86 98
E-post: olkv@nasjonalforeningen.no

Siri Malmstrøm, tlf. 95 78 44 49
E-post: sirjm@online.no

PsykOpp - Stiftelsen psykiatrisk opplysning

Elin Skogen, tlf. 51 93 88 02 / 94 82 24 67
E-post: elin@psykopp.no

Rogaland Røde Kors

Per Arne Lea, tlf. 51 66 83 30 / 99 44 19 63
E-post: per.arne.lea@redcross.no

Ryfylke Friluftsråd

Hans Olav Sandvoll, tlf. 97 51 77 95
E-post: hos@ryfri.no

Stavanger Turistforening

Jane Byberg, tlf. 93 60 96 11
E-post: jane@stf.no 

 

Regionale partnere

 

Handelshøyskolen BI - campus Stavanger

Ragnhild Wiik, tlf. 98 25 17 12
E–post: Ragnhild.Wiik@bi.no

Helse Fonna HF

Svein Øystein Lauknes, tlf. 97 00 43 75
E-post: svein-oystein.lauknes@helse-fonna.no

Helse Stavanger HF

Sissel Hauge, tlf. 51 51 80 17 / 97 66 67 26
E-post: sissel.hauge@sus.no

Høgskulen på Vestlandet

Tone Kringeland, tlf. 52 70 27 27 / 95 16 54 47
E–post: tone.kringeland@hvl.no

KoRus - Kompetansesenter for rus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter

Sven Gustafsson, tlf. 51 72 90 57 / 94 20 55 90
E-post: gussve@rogaland-asenter.no

Tannhelse Rogaland

Linda Næss
E-post:Linda.naess@throg.no

Trygg Trafikk Rogaland

Ingrid Lea Mæland, tlf. 993 86 560
E-post: Maeland@tryggtrafikk.no

Francis Hess, tlf. 51 91 14 63
E-post: hess@tryggtrafikk.no

Universitetet i Stavanger

Einar Engebretsen, tlf. 40 42 97 40
E–post: einar.engebretsen@uis.no

VID vitenskapelige høgskole

Kirsten Jæger Fjetland, tlf. 51 97 22 42
E–post: kirsten.jaeger.fjetland@vid.no

Til toppen