Partnerskapsaktørene

Liste over deltakere og kontaktpersoner i partnerskapet

Kommuner:

Bjerkreim kommune

Line Pettersen, tlf. 95863277
E-post: line.pettersen@bjerkreim.kommune.no

Bokn kommune

Michael Gräfe, tlf: 918 49 078
E-post: michael.grafe@bokn.kommune.no

Eigersund kommune

Emma Roaldsen-Skadberg tlf: 51 46 80 00  |  Mobil: 457 29 316
E-post:  Emma.Roaldsen.Skadberg@eigersund.kommune.no

Gjesdal kommune

Tore Glette-Iversen, tlf. 51 61 42 82 / 47 51 74 66
E-post: Tore.Glette-Iversen@gjesdal.kommune.no

Haugesund kommune

Marthe Svantesvold, tlf. 52743413
E-post: Marthe.svantesvold@haugesund.kommune.no

Hjelmeland kommune

Annbjørg Breiland Egeland, tlf. 40 43 91 54
E-post: Annbjorg.breiland.egeland@hjelmeland.kommune.no

Hå kommune

Ingrid Edland Næsse, tlf. 992 14 914
E-post: ingrid.edland-naesse@ha.kommune.no

Karmøy kommune

Reidun Kathrin Dahl, tlf: 52 85 74 02 / 48 24 79 96
E-post: reda@karmoy.kommune.no

Siri Merete Alfheim, tlf: 99259978
E-post: sma01@karmoy.kommune.no

Klepp kommune

Lene Mikaelsen, tlf: 412 54 536
E-post: lene.mikalsen@klepp.kommune.no

Monica Nordås, tlf. 51 42 99 23 / 91 33 85 22
E-post: Monica.nordas@klepp.kommune.no

Kvitsøy kommune

Camilla Garvik Maaland, tlf. 96 94 78 13
E-post: camilla.garvik.maaland@kvitsoy.kommune.no

Lund kommune

Laila Hamre, tlf: 47978449
E-post: laila.hamre@lund.kommune.no

Randaberg kommune

Bente Monica Reilstad, tlf: 92820150
E-post: Bente.Monica.Reilstad@randaberg.kommune.no  

Sandnes kommune

Trine Bolstad, tlf. 51 33 55 85
E-post: trine.bolstad@sandnes.kommune.no

Sauda kommune

Aina Olene Tveit, tlf. 92 82 23 70 / 52 78 62 31 
E-post: ainaolene.tveit@sausa.kommune.no

Sokndal kommune

Anita Stene, tlf. +47 51 47 06 24 
E-post: anst@sokndal.kommune.no

Sola kommune

Hanna Skjerping, tlf: 47 30 78 40
E-post: hanna.skjerping@sola.kommune.no

Susanne Yksnøy, tlf: 45651428
E-post: susanne.yksnoy@sauda.kommune.no

Stavanger kommune

Christel Dahl
E-post: christel.dahl@stavanger.kommune.no

Linda Hagen, tlf. 51 91 20 87 / 40 21 77 02
E-post: linda.hagen@stavanger.kommune.no

Strand kommune

Liv Margunn Ravnås, tlf: 955 54 713
E-post: liv.margunn.ravnas@strand.kommune.no

Suldal kommune

Elin Mikkelsen Bakka, tlf. 52 79 22 78 / 47 65 26 09
E-post: elin.mikkelsen.bakka@suldal.kommune.no

Time kommune

Magne Bartlett, tlf. 47 60 93 20
E-post: magne.bartlett@time.kommune.no

Tysvær kommune

Ann-Kristin Berge Dahle, tlf. 52 75 80 83 / 97 71 24 41
E-post: Ann-kristin.berge@tysver.kommune.no

Utsira kommune

Gudrun W. Sørensen, tlf. 917 62 346
Epost: gudrun.sorensen@utsira.kommune.no

Vindafjord kommune

Anne Sofie Sandvik; tlf. 93 64 60 43
E-post: anne.sofie.sandvik@vindafjord.kommune.no

 

Organisasjoner

Dalane Friluftsråd

Per Frode Sandal, tlf. 51 46 10 38 / 90 83 08 69
E-post: post@friluftsrad-dalane.no

Friluftsrådet Vest

Knut Arild Sørensen, tlf. 52 77 48 36
E-post: knut@frivest.no

Frivillig Rogaland

Anders Netland, tlf.
E-post: anders.netland@tysvær.kommune.no

Haugesund turistforening

Audhild Sannes, tlf. 52 71 53 11 / 98 43 45 63
E-post: audhild.sannes@dnt.no

Jæren DPS

James E. Best tlf. 90 96 86 75 / 51 77 68 14.
E-post: james.edwin.best@jdps.no

Jæren Friluftsråd

Øystein Dahle, tlf. 51 66 71 70 / 95 33 90 01
E-post: oystein.dahle@jarenfri.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland og Vest-Agder

Olaug Kvalstad, tlf. 51 52 43 55 / 92 02 86 98
E-post: olkv@nasjonalforeningen.no

Siri Malmstrøm, tlf. 95 78 44 49
E-post: sirjm@online.no

Oddny Kjølvik
E-post: oddny.kjolvik@gmail.com

PsykOpp - Stiftelsen psykiatrisk opplysning

Elin Skogen, tlf. 51 93 88 02 / 94 82 24 67
E-post: elin@psykopp.no

Rogaland Røde Kors

Per Arne Lea, tlf. 51 66 83 30 / 99 44 19 63
E-post: per.arne.lea@redcross.no

Ryfylke Friluftsråd

Hans Olav Sandvoll, tlf. 97 51 77 95
E-post: hos@ryfri.no

Stavanger Turistforening

Jane Byberg, tlf. 93 60 96 11
E-post: jane@stf.no 

 

Regionale aktører

 

Handelshøyskolen BI - campus Stavanger

Ragnhild Wiik, tlf. 98 25 17 12
E–post: Ragnhild.Wiik@bi.no

Helse Stavanger HF

Sissel Hauge, tlf. 51 51 80 17 / 97 66 67 26
E-post: sissel.hauge@sus.no

Høgskulen på Vestlandet

Else Cathrine Rustad, tlf. 52 70 27 46 / 40 24 01 22
E-post else.rustad@hvl.no

KoRus - Kompetansesenter for rus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter

Sven Gustafsson, tlf. 51 72 90 57 / 94 20 55 90
E-post: gussve@rogaland-asenter.no

NAV Rogaland

Anne Marie Toft Petersen, tlf. 46 41 72 11
E-post: Anne.Marie.Toft.Petersen@nav.no

Tannhelse Rogaland

Daniel Kingsley Braadland, tlf: 489 94 999
E-post: daniel.kingsley.braadland@throg.no

Nina Lin Monstad, tlf. 95 97 63 73
E-post: nina.monstad@throg.no

Trygg Trafikk Rogaland

Ingrid Lea Mæland, tlf. 993 86 560
E-post: Maeland@tryggtrafikk.no

Francis Hess, tlf. 51 91 14 63
E-post: hess@tryggtrafikk.no

Universitetet i Stavanger

Britt Marit Haga, tlf. 51 97 22 29 / 930 57 898
E–post: Britt.Marit.Haga@vid.no

Morten Tønnessen
E–post: morten.tonnessen@uis.no

VID vitenskapelige høgskole

Cecilie Midttun, tlf. 936 52 805
E-post: cecilie.midttun@vid.no