Partnerskapsaktørene

Liste over deltakere og kontaktpersoner i partnerskapet

Kommuner:

Bjerkreim kommune

Øyvor Sønstabø
Telefon: 51 20 11 08
E-post: oyvors@bjerkreim.kommune.no

Nis Willem Bartels, tlf. 40 00 11 08
E-post: nis.willem.bartels@bjerkreim.kommune.no

Bokn kommune

Anne Elisabeth Askeland, tlf. 52 75 25 13 / 95 94 59 08
E-post: anne.elisabet.askeland@bokn.kommune.no

Eigersund kommune

Kjersti Søyland Bye, tlf. 51 46 80 65  / 977 99 369
E-post: kjersti.soyland.bye@eigersund.kommune.no

Ida Mariann Vestbøstad, tlf. 924 42 304
E-post: ida.vestbostad@eigersund.kommune.no

Gjesdal kommune

Tore Glette-Iversen, tlf. 51 61 42 82 / 47 51 74 66
E-post: Tore.Glette-Iversen@gjesdal.kommune.no

Haugesund kommune

Marthe Svantesvold, tlf. 52743413
E-post: Marthe.svantesvold@haugesund.kommune.no

Hjelmeland kommune

Annbjørg Breiland Egeland, tlf. 40 43 91 54
E-post: Annbjorg.breiland.egeland@hjelmeland.kommune.no

Hå kommune

Lene Mikalsen, tlf. 51 79 30 00
E-post: lene.mikalsen@ha.kommune.no

Karmøy kommune

Reidun Kathrin Dahl, tlf: 52 85 74 02 / 48 24 79 96
E-post: reda@karmoy.kommune.no

Klepp kommune

Monica Nordås, tlf. 51 42 99 23 / 91 33 85 22
E-post: Monica.nordas@klepp.kommune.no

Kvitsøy kommune

Hildegunn Hugdal, tlf.  51736350 /5173 6374/ 412 25 947
E-post: Hildegunn.Hugdal@kvitsoy.kommune.no

Lund kommune

Lotti Løvhaug
E-post: lotti.lovhaug@lund.kommune.no

Randaberg kommune

Anne Grødem, tlf. 97 55 17 11
E-post: anne.grodem@randaberg.kommune.no

Sandnes kommune

Mette Paavola
E-post: mette.paavola@sandnes.kommune.no

Sauda kommune

Aslaug Tangeraas, tlf. 52 78 62 05 / 93 61 09 50
E-post: aslaug.tangeraas@sauda.kommune.no

Sokndal kommune

Anita Stene, tlf. +47 51 47 06 24 
E-post: anst@sokndal.kommune.no

Sola kommune

Siri Nøttaasen Gabrielsen, tlf. 51 65 33 08 / 99 36 75 02
E-post: siri.gabrielsen@sola.kommune.no

Stavanger kommune

Kari Sjursen, tlf. 51 91 22 43 / 45 23 88 19
E-post: kari.sjursen@stavanger.kommune.no

Linda Hagen, tlf. 51 91 20 87 / 40 21 77 02
E-post: linda.hagen@stavanger.kommune.no

Kjersti Elise Egenberg, tlf. 51 91 23 18
E-post: kjersti.elise.egenberg@stavanger.kommune.no

Strand kommune

Fay Veronika Kristensen, tlf. 98 09 48 18
E-post: fay@strand.kommune.no

Suldal kommune

Elin Mikkelsen Bakka, tlf. 52 79 22 78 / 47 65 26 09
E-post: elin.mikkelsen.bakka@suldal.kommune.no

Time kommune

Anne Reidun Garpestad, tlf. 51 77 66 00 / 95 81 90 98
E-post: anne.reidun.garpestad@time.kommune.no

Tysvær kommune

Ann-Kristin Berge Dahle, tlf. 52 75 80 83 / 97 71 24 41
E-post: Ann-kristin.berge@tysver.kommune.no

Utsira kommune

Bente Pettersen, tlf. 99 21 94 98 
Epost: bente.pettersen@utsira.kommune.no

Vindafjord kommune

Anne Sofie Sandvik; tlf. 93 64 60 43
E-post: anne.sofie.sandvik@vindafjord.kommune.no

Berit Hetland, tlf. 53 65 65 63
E-post: Berit.Hetland@vindafjord.kommune.no

 

Organisasjoner

 

Dalane Friluftsråd

Per Frode Sandal, tlf. 51 46 10 38 / 90 83 08 69
E-post: post@friluftsrad-dalane.no

Friluftsrådet Vest

Knut Arild Sørensen, tlf. 52 77 48 36
E-post: knut@frivest.no

Frivillig Rogaland

Andrine Kallåk Homme
E-post: Andrine.kallak.homme@kleppnett.no

Haugesund turistforening

Audhild Sannes, tlf. 52 71 53 11 / 98 43 45 63
E-post: audhild.sannes@dnt.no

Jæren DPS

James E. Best tlf. 90 96 86 75 / 51 77 68 14.
E-post: james.edwin.best@jdps.no

Jæren Friluftsråd

Øystein Dahle, tlf. 51 66 71 70 / 95 33 90 01
E-post: oystein.dahle@jarenfri.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland og Vest-Agder

Olaug Kvalstad, tlf. 51 52 43 55 / 92 02 86 98
E-post: olkv@nasjonalforeningen.no

Siri Malmstrøm, tlf. 95 78 44 49
E-post: sirjm@online.no

PsykOpp - Stiftelsen psykiatrisk opplysning

Elin Skogen, tlf. 51 93 88 02 / 94 82 24 67
E-post: elin@psykopp.no

Rogaland Røde Kors

Per Arne Lea, tlf. 51 66 83 30 / 99 44 19 63
E-post: per.arne.lea@redcross.no

Ryfylke Friluftsråd

Hans Olav Sandvoll, tlf. 97 51 77 95
E-post: hos@ryfri.no

Stavanger Turistforening

Jane Byberg, tlf. 93 60 96 11
E-post: jane@stf.no 

 

Regionale aktører

 

Handelshøyskolen BI - campus Stavanger

Ragnhild Wiik, tlf. 98 25 17 12
E–post: Ragnhild.Wiik@bi.no

Helse Fonna HF

Stein Trygve Bugge Høyer
E-post: stein.trygve.bugge.hoyer@helse-fonna.no

Helse Stavanger HF

Sissel Hauge, tlf. 51 51 80 17 / 97 66 67 26
E-post: sissel.hauge@sus.no

Høgskulen på Vestlandet

Else Cathrine Rustad, tlf. 52 70 27 46 / 40 24 01 22
E-post else.rustad@hvl.no

KoRus - Kompetansesenter for rus Vest Stavanger ved Rogaland A-senter

Sven Gustafsson, tlf. 51 72 90 57 / 94 20 55 90
E-post: gussve@rogaland-asenter.no

Tannhelse Rogaland

Linda Næss
E-post:Linda.naess@throg.no

Trygg Trafikk Rogaland

Ingrid Lea Mæland, tlf. 993 86 560
E-post: Maeland@tryggtrafikk.no

Francis Hess, tlf. 51 91 14 63
E-post: hess@tryggtrafikk.no

Universitetet i Stavanger

Morten Tønnessen
E–post: morten.tonnessen@uis.no

VID vitenskapelige høgskole

Britt Marit Haga, tlf: 51 97 22 29 / 930 57 898
E–post: Britt.Marit.Haga@vid.no

Til toppen