Utvidede helseprofiler for kommunene

Rogaland fylkeskommune utarbeider utvidede helseprofiler for kommunene. Disse tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttes profiler, men de inneholder noen flere indikatorer, og presenterer flere detaljer.

De viser også utvikling over tid der vi har tilgjengelige data. Det er lagt til noe forklaringstekst til hver indikator, men siden profilene er automatisk generert er teksten felles for alle kommunene.

Se Folkehelseinstituttes profiler

Ta kontakt med Rune Slettebak om du vil ha en eller flere kommuneprofiler tilsendt.