Utviklingsplan for Rogaland er på høring

Arbeidet med Utviklingsplan for Rogaland 2025-2028 er i gang. Frist for å komme med innspill er 30.juni 2024. 

Planen kort fortalt

  • Utviklingsplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og skal beskrive den ønskede samfunnsutviklingen i Rogaland. 
  • Planen skal bidra til en felles retning og legge til rette for gode samarbeid på tvers av sektorer for å nå de ønskede målene. 
  • Høringsdokumentet inneholder utfordringsbildet for Rogaland, langsiktige utviklingsmål og innsatsområder, planprinsipper og regionale planbehov for kommende periode. 
  • Høsten 2023 fikk vi et nytt fylkesting. Planen skal vedtas i fylkestinget senest ett år etter konstituering av nytt fylkesting. 
  • Nå er planen lagt ut på høring, og vi ønsker innspill for å sikre at planen ivaretar ulike behov i fylket vårt. 

Les mer om arbeidet med Utviklingsplan for Rogaland

Hva ønsker vi innspill på?  

Vi ønsker innspill og kommentarar til langsiktige utviklingsmål, innsatsområder og regionale planbehov. Høringsdokumentet og innspill til dette legger føringer for videre arbeid med den endelige planen som skal vedtas høsten 2024.  Innspill kan eksempelvis være forslag til endringer i innsatsområder eller regionale planbehov, eller til hvordan man bør jobbe for å nå målene. Det kan òg være andre ting din kommune eller organisasjon mener er viktig å ha med i planen. 

Innspill til planen blir tatt med og vurdert mot endelig fastsetting av planen.  

Slik gir du innspill til planen

Bruk skjema for å sende inn dine kommentarer eller innspill. 

Frist for å sende inn innspill er 30.juni 2024. 

Innspill vil bli offentlig tilgjengelige gjennom vår innsynsportal.

Dokumenter på høring

Det er et utkast til utviklingsplanen, også kalt høringsdokument, som blir sendt ut på høring. 

Les høringsdokumentet  (PDF, 11 MB)

Kunnskapsgrunnlag, plansystem og planbehov, oppsummering fra regionale samlinger og resultater fra Folkehelseundersøkelsen 2023 ligger som vedlegg. Kunnskapsgrunnlaget inneholder en oversikt over noen av de viktigste utviklingstrekkene og trendene i Rogaland, og ligger til grunn for utarbeidelsen av høringsdokumentet. Plansystem og planbehov gjør rede for hvorfor vi foreslår de planendringene vi gjør i høringsdokumentet, mens vedlegget fra medvirkningssamlingene inneholder innspill vi har hatt med oss i utarbeidelsen av høringsdokumentet.  

Les kunnskapsgrunnlaget (PDF, 14 MB)

Les vedlegg om plansystem og planbehov (PDF, 3 MB)

Les oppsummering fra regionale samlinger (PDF, 15 MB)

Les resultatene fra Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2023 på FHI sine nettsider

Ta kontakt

Ønsker du å få tilsendt presentasjoner, dokumenter eller at vi kommer på besøk for å forklare hvordan prosessen ser ut? Gjerne ta kontakt med oss på telefon eller mail.