Organisasjonskart Rogaland fylkeskommune

Fylkesdirektøren er øverste administrative leiar av Rogaland fylkeskommune.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Rogaland fylkeskommune. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Rogaland fylkeskommune består av:

Fylkesadministrasjonen består av:

  • Den administrativ leiargruppa til fylkesdirektøren
  • Fylkesadvokaten er eit eige advokatkontor direkte knytt til fylkesdirektøren

Tre tenesteområde

  • opplæring
  • samfunn
  • samferdsel

To stabs- og støtteområde

  • organisasjon
  • økonomi- og eigedom