Organisasjonskart Rogaland fylkeskommune

Organisasjonskart Rogaland fylkeskommune - Klikk for stort bilde

Rogaland fylkeskommune består av:

I tillegg eig Rogalagnd fylkeskommune selskapa Kolumbus og Tannhelse Rogaland FKF.

Fylkesdirektøren er øverste administrative leiar av Rogaland fylkeskommune.

Fylkesadministrasjonen består av:

Sju stab- og støtteavdelingar

  • Økonomiavdelinga 
  • Utvalgssekretariatet
  • Avdeling for digital utvikling
  • Kommunikasjonsavdelinga
  • Personal- og organisasjonsavdelinga
  • Fylkesadvokaten
  • Bygg- og eiendomsavdelinga

Fire fagavdelingar

Til toppen