I gang med å bygge nye veier i Åkra sentrum

Torsdag 22. desember starter arbeidet med å bygge nye veier i Åkra sentrum. Første spadestikk blir satt ved Coop Extra klokken 09.00. Med på markeringen er politikere, Rogaland fylkeskommune og entreprenør Bertelsen & Garpestad. Prosjektet skal være ferdig i mai 2024.

dronebilde av Åkra sentrum med de nye veiene tegnet på - Klikk for stort bilde

— Vi får nye veiløsninger øst for fylkesvei 547. De nye veiene kommer til å knytte sammen den nordlige og den sørlige delen av Åkra, slik at lokal biltrafikk i framtida slipper å bruke fylkesveien, sier prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune.

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Karmøy kommune og blir finansiert av Haugalandspakken.
 

Trafikksikkerhet

Kalkvik regner med mindre trafikk på deler av fylkesveien gjennom sentrum.

— Vi bygger nye og gode, trafikksikre løsninger for myke trafikanter mellom områder med handel, turløyper, skoler og offentlige institusjoner, sier Kalkvik  

Arbeidet i Åkra sentrum omfatter bygging av ny rundkjøring og ny vei mellom sentrum og Tostemvegen. Samlet veilengde inkludert alle sideveier er rundt 1,5 kilometer.

I tillegg blir dagens kryss i sentrum bygd om til rundkjøringer. Mellom rundkjøringen i Åkra sentrum og Tostemvegen ved Årsvollåna skal entreprenøren bygge ny lokalvei med ny rundkjøring for å koble sammen tilførselsveiene og tilkomsten til Coop-tomta. I tillegg blir Engveien forlenget og koblet til den nye lokalveien.

Karmøy kommune bygger, i tillegg til nye veier, nye anlegg for vann og avløp.

Dette blir bygget

  • ny rundkjøring i krysset mellom Rådhusgata og fylkesvei 547, som erstatter lyskrysset
  • rundt 750 meter vei, inkludert sideveier med fortau på begge sider, fra sentrums-rundkjøringen til Tostemvegen
  • rundkjøring ved Årsvollåna
  • Engvegen, rundt 480 meter medregnet sideveier
  • to støyskjermer, til sammen rundt 290 meter
  • nye veilys
  • omlegging og legging av nye kabler og ledninger

 

 

Les mer om prosjektet på rogfk.no

 

Nå blir Åkra sentrum nytt – lyser ut arbeidene på anbud

 

Må utsette kontraktsignering i Åkra sentrum

 

Nå kan arbeidet starte i Åkra sentrum