Unge pårørende får ungdomsmidler

Pårørendesenteret Stavanger får 20 000 kroner i Ungdomsmidler for 2022.

Hender som samles i en ring - Klikk for stort bilde Hanna Busing

Ungdomsmidler er en tilskuddsordning som Ungdommens fylkesråd har ansvaret for. Rogaland fylkesting har gitt ungdommens fylkesråd (UFR) fullmakt til å fordele 100 000 kroner som skal gå til prosjekter og aktiviteter med ungdom som målgruppe.

Tiltakene skal være forankret i Ungdommens fylkesråds handlingsprogram. Prosjektet eller arrangementet må være rettet mot ungdom generelt og ha regional interesse med målgruppe på minst tre kommuner og ungdommer i aldersgruppen fra 10. klasse til 20 år. 

Foreslår å endre søknadsfristen

Fristen for å søke støtte fra ungdomsmidlene har de siste årene vært i august. Fra 2023 foreslås det å endre søknadsfristen til 30. april, med behandling i Ungdommens fylkesråd i mai. Dette behandles av fylkesutvalget.

I år kom det inn tre søknader. Pårørendesenteret Stavanger får 20 000 kroner i ungdomsmidler til drift av sin ungdomsgruppe som er et tilbud for ungdom mellom 12 og 18 år som har en pårørenderolle.  

Kjærkommen støtte

– Hver kroner er så kjærkomment og viktig. Felles for de unge som deltar på vårt ungdomstilbud er at de har en mor eller far som har en sykdom eller tilstand som gjør at det er vanskelig å være barn og ungdom i familien. I gruppen vår finner de et felleskap som er trygt og godt. Vi setter stor pris på denne støtten, og det er noe ungdommene våre blir glade for, sier Unn Birkeland, daglig leder i Pårørendesenteret.  

Ungdommene møtes hver 14. dag. Pårørendesenterets tilbud bidrar til læring og utvikling for pårørende i alle aldre, og kan være gode samtalepartnere for ungdom som strever med veivalg. Pengestøtten skal bidra til å å gjennomføre hobbyaktiviteter som matlaging, maling, tegning og spill.

Informasjon om ungdomsmidlene