Nyttig kontaktinformasjon

Her finner du nyttige telefonnummer dersom det skulle skje noe under russetiden. 

Brann

Brann og større ulykker

Ring 110 

Politiet

Politi og redningssentral

Ring 112 
(ikke nød 02800)

Ambulanse

Medisinsk nødtelefon

Ring 113
(legevakt 116 117)

Seksuelle overgrep og vold

Voldtekt er alvorlig kriminalitet, men enhver uønsket seksuelle tilnærmelse fysisk eller på nett er svært integritetskrenkende for den som blir utsatt for det. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

Overgrepsmottaket i Sør-Rogaland

Telefon: 90 24 02 00 eller du kan ringe legevakten på telefon 116 117 (døgnåpent)

Politiets Støttesenter for Kriminalitetsutsatte

Telefon: 800 40 008 (mandag til fredag kl. 09:00–15:30)

Rus- eller alkoholforgiftning

Førstehjelp ved alvorlige symptomer:
Sørg for frie luftveier og ring 113

Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging:

Døgnåpen telefon: 22 59 13 00

Veihjelp

Hva er riktig å gjøre når du får motorstopp?

  1. Slå på nødblink, kjør bilen inn til siden, slå på nødlys og stopp motoren.
  2. Ta på deg refleksvest og sett opp varseltrekant minst 150 meter bak bilen.
  3. Finn ut hvor du er og ring etter hjelp.

Bilbergere med døgnåpen hjelp:

Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Døgnåpen telefon: 116 123

Du kan også ta kontakt med helsesykepleier på din skole.

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du prate om alt fra utenforskap, press, seksuelle overgrep, utfordringer med rusbruk med mer. Tilbudet er gratis.