Stor miljøgevinst i nytt fylkeshus

Illustrasjon som viser et foreslått nybygg med hovedinngang - Klikk for stort bildeHer ser vi forslag til nytt bygg og ny hovedinngang Asplan Viak  Fylkeskommunen har som mål å redusere klimagassavtrykket i alle byggeprosjekter. I prosjekt nytt fylkeshus gir ombruk og gjenbruk god uttelling for miljøet.

– Gjenbruk og rehabilitering kan gi stor miljøgevinst sammenlignet med nybygg. Utslippene ved rehabilitering er langt lavere. Vi vil i størst mulig grad beholde eksisterende materialer og effektivisere arealet vårt, samtidig som vi tar vare på lokal identitet og bevarer de kulturhistoriske bygningene, sier bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness.

En gammel dør som har fått innsyn ved å sette inn glass i midten - Klikk for stort bildeBygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness har fått innsyn i en gammel dør ved å sette inn glass.  Får støtte fra Enova

Enova har nylig gitt fylkeskommunen støtte  til å kartlegge ombruk og gjenbruk av bygningsdeler og materialer, fra det som skal rives og bygges om.

Entreprenører og leverandører blir også utfordret på mulige løsninger for å oppnå en utslippsfri byggeplass. Alt av funksjonelle møbler og inventar i fylkeshuset blir nå registrert og merket, slik at det blir lettere å få en god gjenbruk når fylkeshuset er renovert.

 

 

 

Fossilfri byggeplass

Bygg- og eiendomsavdelingen utreder konsekvensene av å stille krav om fossilfri eller utslippsfri byggeplass. Avdelingen har blant annet:

  • vært i kontakt med Stavanger kommune og andre for å utveksle erfaringer
  • vært i dialog med Lyse om en ny trafo, som er nødvendig i byggeperioden dersom anleggsmaskinene skal være elektriske.
  • deltatt på en rekke diskusjons og fagforum om temaet.
  • kontaktet næringen for å få innsikt i hvor langt de har kommet i å ta i bruk utslippsfrie anleggsmaskiner

– Alle tiltakene vi gjør for klimaet er en del av den overordnede miljøoppfølgingsplanen som blir laget nå for nytt fylkeshus. Vi bruker miljøoppfølgingsplan i alle våre byggeprosjekter for å dokumentere kutt i utslipp, og finne de beste tiltakene som gir miljøgevinst.

Midlertidige lokaler

Fylkeskommunen flytter i midlertidige lokaler sommeren 2023. Etter årets sommerferie går vi ut i markedet for å finne lokalene vi skal flytte til.

Strategi for bærekraft i byggeprosjekter

Bærekraft i byggeprosjektene er forankret i Utviklingsplanen for Rogaland og fylkeskommunens egen virksomhetsstrategi. Her står det at vi skal redusere klimagassutslipp i alle samfunnssektorer, støtte opp om FNs bærekraftmål og bidra til å gjøre EU klimanøytral innen 2050.

Miljøoppfølging og klimabudsjett

  • Fylkeskommunen bruker miljøoppfølgingsplan i alle prosjekter.
  • Klimabudsjett- og regnskap bidrar til å systematisere klimaarbeidet i byggeprosjekter.
  • Det er god informasjon når bygg- og eiendomsavdelingen skal vurdere alternative løsninger som gir et lavere klimagassutslipp.

Vei

Statens vegvesen har utviklet et verktøy, VegLCA, som er tilpasset samferdselsprosjekter. Dette skal Rogaland fylkeskommune også bruke. I VegLCA kan vi utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap for det enkelte veiprosjekt. Innlandet, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland fylkeskommune er eksempler på fylkeskommuner som bruker, eller planlegger å ta i bruk VegLCA til å utarbeide klimabudsjett og klimaregnskap i sine samferdselsprosjekter.

Slik kan nytt fylkeshus bli

Fylkeshuset med de tre nye byggene som det er foreslått at vi skal bygge