Slik kan nytt fylkeshus bli

Illustrasjonsfoto nytt fylkeshus - Klikk for stort bildeIllustrasjon viser mulig nybygg sammen med eksisternede bygninger. Asplan Viak – Dette er et vågalt prosjekt som vi er veldig stolte av. Det er sprekt å bygge om et gammelt sykehus til supermoderne, effektive kontorlokaler, sier bygg- og eiendomssjef Heidi Klaveness.

I dag ble planforslaget for nytt fylkeshus på Våland sendt til Stavanger kommune. En stor milepæl som det ligger mye jobb bak. Hvis alt går som forventet, blir reguleringsplanen godkjent av Stavanger kommune i løpet av året. 

Grønne ambisjoner

Når det nye fylkeshuset står ferdig i 2025, skal det være kontorplass i bygget til alle som har arbeidssted Stavanger. I dag er fylkets sentraladministrasjon i Stavanger spredt på mange bygg.

– Vi har grønne ambisjoner både for bygget og den flotte parken utenfor, sier Heidi Klaveness.

For å få innspill til hvordan parken utenfor fylkeshuset kan bli spennende og inkluderende for alle, har fylket blant annet invitert skolelever i alle aldre til å gi sine innspill. Blant de spenstigste forslagene var blant annet sjokoladefontene og zipline.

Bidrar til Akropolisvisjonen

– Vi ønsker å bidra i utviklingen av Stavanger sentrum og være en pådriver og samarbeidspartner for Akropolisvisjonen sammen med naboene våre Arkeologisk museum, Stavanger museum og Rogaland teater, sier Heidi Klaveness og legger til at det har vært flere møter med disse samarbeidspartene i prosessen.

Tre nye bygg

Illustrasjonsfoto oversiktbilde nytt fylkeshus nye bygg - Klikk for stort bildeIllustrasjon viser hvor de tre nye byggene er tenkt plassert (markert med rød skravering). Asplan Viak Tegningene som viser hvordan «nytt» fylkeshus kan bli seende ut, omfatter tre nye bygg og forslag om å utvide parkområdet. 

– Vi er i startgropen med et spennende prosjekt, og illustrasjonene ser virkelig flotte ut! Jeg ser fram til vi kan flytte inn i nyoppussede lokaler som er tilpasset våre behov og vår virksomhet, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Plankart nytt fylkeshus - Klikk for stort bildePlankartet viser tenkt plassering av de tre nye byggene (skravert i rødt) og området rundt fylkeshuset. Asplan Viak

Tydelige føringer på høyder og materialer

I Stavanger kommunes sentrumsplan er fylkeshuset vurdert å være et nasjonalt kulturminne. Det er fylkeskommunen som er myndighet i saker som omfatter kulturminner av regional og nasjonal kulturminneverdi. Siden Rogaland fylkeskommune ikke kan være planmyndighet i sin egen byggesak, ivaretar Vestland fylkeskommune denne rollen i plansaken.

– Vi har hatt en lang og god dialog med settefylket Vestland og Stavanger kommune. De har gitt tydelige føringer om vern av gammel bygningsmasse, materialbruk og høyde på nye bygg. Vi skal derfor bruke tegl i fasadene også på de nye byggene og ingen bygg blir høyere enn dem som står her nå, forklarer bygg- og eiendomssjefen. 

Midlertidig bygg

Når byggeperioden starter i 2023, må de rundt 400 medarbeiderne som har kontorplass i fylkeshuset i dag, over i et midlertidig bygg. Det er ennå ikke avklart hvor dette blir, men forespørsel om leielokaler blir sendt ut i markedet før sommeren.

Kostnadsramme på 675 millioner

I 2020 ble det vedtatt å bruke inntil 675 millioner kroner på å oppgradere, bygge om og utvide fylkeshuset. Det politiske vedtaket kom etter en grundig prosess der også alternativer som å bygge nytt eller leie lokaler ble vurdert. Hensynet til å ta vare på kulturminnet som fylkeshuset er, har veid tungt i denne prosessen.