Slik skal vi få flere barn til å lese bøker

Det nye prosjektet «Leselek» inviterer førskolebarn til høytlesning. Utdeling av gratis bok skal øke barnas leseferdigheter.

Portrett: Siri Risdal. - Klikk for stort bildeRådgiver Siri Risdal jobber i Rogaland fylkeskommune og er spent på å sette i gang prosjektet.

– Skjermen har tatt over for lesing. Barn og unge leser mindre og dårligere enn før og foreldre leser mindre høyt for sine barn enn før, sier Siri Risdal.

Hun jobber som rådgiver i seksjon for allmenn kultur, og er utdannet leseviter og bibliotekar.

Med det nye prosjektet «Leselek» er målet å få opp barn og unges ferdigheter i lesing. Allerede høsten 2024 er prosjektet i gang.

Får gratis bok og inviteres til sitt nærbibliotek

I mai vedtok fylkespolitikerne i utvalg for regional-, kultur-, og næring å bruke en halv million kroner på prosjektet. Det tidligere prosjektet «Hele Rogaland leser» vil bli erstattet med «Leselek». 

Pengene skal brukes av fylkesbiblioteket for å invitere barn og unge til høytlesningsarrangement på sitt nærbibliotek i Rogaland, og etterpå få utdelt en gratis bok de kan ta med seg hjem. Foreldre vil også få informasjon om hvor viktig høytlesning er for gode leseferdigheter. 

– Vi har en lang tradisjon i Rogaland for å løfte frem hvor viktig det er å lese. Prosjektet som ble vedtatt nå er inspirert av et lignende prosjekt fra fylkeskommunen i Innlandet, sier Risdal og peker på at resultatene her har vært veldig gode.

Foto: Lese selv. - Klikk for stort bildePå sine nærbibliotek vil barn på siste år i barnehagen inviteres til sitt nærbibliotek for å bli lest høyt for. Etterpå vil de få utdelt en gratis bok de kan ta med seg hjem.

Skal få opp lysten til å lese 

Fylkesbiblioteket leder prosjektet, organiserer formidlingsturnéen og kjøper inn bøkene. Når barn på siste år i barnehagen får invitasjon til et høytlesningarrangement, skjer det på deres nærbibliotek.

Tidligere har regjeringen lansert «Utvidet nasjonal bibliotekstrategi», og nylig lanserte de den nasjonal leselyststrategien «Sammen om lesing». Gjennom høringssvar har bibliotekene i Rogaland pekt seg ut at småbarnsfamilier, skoleelever og lærere og barnehageansatte er en viktig målgruppe å nå for å få opp barns lyst til å lese.

– Dette prosjektet kan gi barn gode opplevelser med lesing tidlig, og foreldre kan lese høyt fra boken hjemme. Det er mange veier inn til lesing og leseglede, men dette er et viktig og målrettet bidrag, sier Risdal.

Bygger fellesskapsfølelse

I regjeringens leselyststrategi peker de på fire viktige utfordringer for barns leseferdigheter i dag: 

  • Testing i skole viser at elevers leseferdigheter går ned, 
  • elever leser mer på skjerm og mindre på papir,
  • foreldre leser mindre høyt for barna sine og 
  • elever sine ferdigheter i lesing henger sammen med familiens sosioøkonomiske status.

Rådgiver Siri Risdal håper prosjektet «Leselek» kan være et bidrag til å løse nettopp disse utfordringene. 

– Gode leseopplevelser i tidlig alder skaper mestring, gir selvtillit og er en god start på lesekarrieren. Å ha gode ferdigheter i lesing er også viktig for å jevne ut forskjeller mellom barn, sier hun.

Portrett: Siri Risdal. - Klikk for stort bildeI august blir det klart hvilken bok som skal deles ut gratis til førskolebarn i Rogaland.

Skal velge bok i august

I fylket har vi 6 000 barn som går på førskole, altså siste år i barnehage. Det er også disse barna som vil få tilbudet.

I august blir det klart hvilken bok som skal deles ut gratis til førskolebarn i Rogaland.

– Unger i dag har ikke så mange felles plattformer i form av bøker, film og TV-programmer som før. Det at barn som skal begynne i første klasse får en felles bok som de alle har lest og hørt om gjør at de kan samles om høytlesning, avslutter Risdal.