Rogalandsungdommer på historisk ungdomsmøte

Ungdommens fylkesråd i Rogaland  - Klikk for stort bildeFor første gang samles over 100 ungdommer fra alle landets fylker i en felles konferanse. Målet er å fremme ungdommenes rett til å påvirke politiske vedtak.

Samlingen skjer på Gardermoen 9. til 11. september. Deltakerne er ungdomsrepresentanter som er med i ungdomsrådene i fylkene. Det er lovpålagt at alle fylkene skal ha et medvirkningsorgan for ungdom.  Den felles samlingen skal utvikle og styrke det regionale nettverket for fylkeskommunale ungdomsråd og sikre at stemmen til ungdommene blir hørt. Ungdommens fylkesråd i Rogaland deltar også.  

– Det er fantastisk at så mange ungdommer skal samles på Gardermoen.  Vi gleder oss til å møte de andre fylkesungdomsrådene og dele erfaring og skape nye samarbeid og vennskap, sier Solveig Vik (19), leder for ungdommens fylkesråd Rogaland.

– Viktig å stå sammen

Ungdom skal leve med de avgjørelser som nå tas, og barn og unge har rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker som angår dem. Men hvordan utføres dette egentlig i praksis? Barn og unge skal ikke medvirke for medvirkningens skyld, deres stemme skal faktisk bli hørt.

Konferansen legger opp til mye erfaringsutveksling hvor ungdom fra hele landet kan dele erfaringer og kunnskap.

– På tross av store avstander i landet kan vi nå møtes og drøfte felles utfordringer og saker. Det er viktig at vi står sammen slik at vi kan løse felles utfordringer. Jeg gleder meg masse til helgen, til arbeidet vi skal gjøre og folkene vi skal møte, sier Vik.

Skal påvirke hele veien 

I løpet av samlingen skal ungdommene få synliggjort når, og på hvilken måte de bør involveres i politiske saker og planer. Ungdommer skal ha mulighet til å påvirke fra den spede start, frem til politiske vedtak. Veien dit kan være kronglete og omfattende. Et samarbeid mellom fylkene vil være med på å gi ungdommene mer kunnskap og trygghet i sine medvirkningsprosesser. Under prosjektet vil ungdommene gjennom dialog bli enige om noen satsningsområder de alle er opptatte av. Konferansen er støttet av EU gjennom Erasmus+.

Skal lage veileder

Som et resultat av samlingen skal det lages en felles veileder som kan være med på å sikre at ungdommens stemme blir hørt hele veien frem til vedtak. Veilederen er for offentlig ansatte som jobber med ungdomsråd, og passer for ansatt i både fylkeskommuner og kommuner. Veilederen vil da komme direkte ut fra hva ungdommen ser som viktig, og hvilke behov de ser at offentlige ansatte har.

Informasjon om ungdommens fylkesråd i Rogaland 

Til toppen