River Håvåsen bru

Utbyggingen av Karmsundgata går inn i en ny fase, og mandag 30. januar klokken 21.00 starter arbeidet med å ta bort Håvåsen bru. Elever ved Håvåsen og Lillesund skole får da ny midlertidig skolevei.

Dronebilde av Havåsen bru - Klikk for stort bildeHavåsen bru

Karmsundgata blir stengt for gjennomkjøring klokken 21.00 mandagen, og åpner igjen senest klokken 06.00 tirsdag morgen.

Mandag 30. januar klokken 15.00 blir sperringer med byggegjerder satt opp. Elevene som bor på vestsiden av Karmsundgata kan bruke undergangen ved Bøgata eller fotgjengerovergangen ved Meieriet.

– Fram til den nye gangbrua er på plass er det færre muligheter for gående og syklende å krysse Karmsundgata, i dette området. Vi anbefaler gående å bruke undergangen i Bøgata og fotgjengerfeltet nær Meieriet, sier prosjektleder i Rogaland fylkeskommune Renate Skien.

Dronefoto som viser ny skolevei for elever som bor ved Håvåsen borettslag. - Klikk for stort bildePå østsiden av Karmsundgata får elevene ved Håvåsen borettslag ny skolevei. Dronefoto av fotgjengerovergangen ved Meieriet. - Klikk for stort bildeHer er fotgjengerovergangen ved Meieriet. Rød strek gjelder nå og blå strek vil gjelde om noen uker. Skilt som forteller hvor du skal gå blir satt opp.

Hjelper elevene

Ansatte fra entreprenøren Risa er til stede i uke fem, morgen og ettermiddag, for å lede elevene og andre gående og syklende dit de kan krysse Karmsundgata. De vil stå ved fotgjengerovergangen ved Meieriet og ved Håvåsen bru, på østsiden av Karmsundgata om morgenen og på vestsiden om ettermiddagen.

– Fylkeskommunen og Risa har hatt møter med skolene om midlertidig skolevei, og med ambulansetjenesten, politiet og brannvesenet om stengingen av Karmsundgata.

Ny bru i september

Arbeidet med den nye brua starter med en gang den gamle er tatt bort. Søyler og fundamenter skal settes opp, og i juni kommer den nye stålbrua til Haugesund for å bli montert. Brua blir laget i Mo i Rana.

Her finner du mer informasjon til bilister, gående og syklende om utbyggingen i Karmsundgata